Звіт про використання коштів за 9 місяців 2017 року Черкаської районної станції юних техніків Черкаської районної ради Черкаської області

Звіт
про використання коштів
за 9 місяців 2017 року
Черкаської районної станції юних техніків черкаської районної ради Черкаської області
Показники КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд (харчування ) Спеціальний фонд (гранти та дарунки
Затверджено на звітний  рік (зі змінами) Касові видатки за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період Касові видатки за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний  період Касові видатки за звітний період (рік)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом видатків Х 1966728.19 1343233.05 Х Х Х Х
Поточні видатки 2000 170751.19 100448.95 Х Х Х Х
Оплата праці 2110 1463915 1004885 Х Х Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 322062.00 227900.10 Х Х Х Х
Використання товарів і послуг 2200 162738.81 92444.89 Х Х Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 33743.00 28941.15 Х Х Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0.00 0.00 Х Х Х Х
Продукти харчування 2230 0.00 0.00 Х Х Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 16144.29 4513.80 Х Х Х Х
Видатки на відрядження 2250 8391.52 5751.21 Х Х Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 104460.00 53238.73 Х Х Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата електроенергії 2273 6900.00 4344.42 Х Х Х Х
  Оплата природного газу 2274 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 97560.00 48894.31 Х Х Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0.00 0.00 Х Х Х Х
Інші виплати населенню 2730 0.00 0.00 Х Х Х Х
Інші поточні видатки 2800 8012.38 8004.06 Х Х Х Х
Капітальні видатки 3000 10000.00 9985.00 Х Х Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 10000.00 9985.00 Х Х Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 0.00 0.00 Х Х Х Х

Кошторис Черкаської рай СЮТ на 2017 р

Кошторис Черкаської рай СЮТ на 2017 р.

Залишити відповідь