Візитка. Статут. Св. про ат.,Структура та орг. упраління.Кадровий склад.Підв. кваліфікації.Освітня погр., Кількісний склад., Мова ос.пр. Річний звіт, Правила поведінки. Правила прийому.Умови доступності.Протидія булінгу.Матеріально- технічня база. Фінансові документи .

Нетрадиційні підходи до організації навчально-виховного процесу в умовах позашкільного навчального закладу ЦДЮТ Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області

(3 досвіду роботи )

 

sut

   Ще на початку дев’яностих років минулого століття колектив  Центру дитячої та юнацької творчості (Черкаської районної станції юних техніків), поставив перед собою задачу – не просто розвивати якісь певні здібності вихованців, задовольняти певні інтереси чи готувати до конкретного виду професійної діяльності, а й забезпечити всебічний розвиток вихованців, забезпечити цілісний процес засвоєння соціального досвіду, щоб вони могли успішно адаптуватись у самостійному житті, цінувати та захищати національні та загальнолюдські цінності.

 

https://youtu.be/8u0V-FP4-Os

Наші здобутки

За 30 років розроблено і впроваджено в життя цілий комплекс (ряд) напрямків, форм  роботи не типових для ЦДЮТ (СЮТ).                  Ми маємо напрацювання , що наявні в роботі не багатьох позашкільних закладів.

Спробуємо ознайомити з деякими з них , можливо, щось з нашого досвіду стане комусь в нагоді.
У системі комплексного підходу до навчально-виховного процесу однією із найефективніших складових є туристсько-краєзнавча діяльність. До якої проявляють інтерес майже всі вихованці ЦДЮТ. Тому ми запроваджуємо її в тій чи іншій мірі абсолютно в усіх гуртках.

Турпоходи, екскурсії, краєзнавчі пошукові та наукові дослідження вихованців забезпечують такий високий виховний, розвиваючий     та пізнавальний ефект, якого ніколи не доб’єшся через класно-урочну діяльність, навіть самого високого рівня.

Туристсько-краєзнавча робота на ЦДЮТ (СЮТ) проводиться наступним чином:

На першому етапі здійснюється ознайомлення вихованців зі своїм населеним пунктом та довкіллям. Під час походів, екскурсій по рідному селу, в довколишні ліси, луки, гори вихованці методично, детально вивчають кожен куточок села, тваринний і рослинний світ, історичні та архітектурні пам’ятки тощо.

Разом з цим, також, вирішуються програмні завдання роботи гуртків. Наприклад, вихованці фотогуртків вправляються в пейзажній, архітектурній, репортажній та інших видах зйомок, судномоделісти проводять на річках та озерах тренувальні запуски моделей і природоохоронні акції, вихованці гуртків ПТМ, ДПМ, народних промислів ознайомлюються з матеріальною культурою нашого народу, займаються збором природного матеріалу тощо.

Наступним етапом туристсько-краєзнавчої роботи стають багатоденні туристські пішохідні та велопробіги, екскурсійні поїздки під час яких вихо-ванці знайомляться з історією, культурою, природою не лише своєї області, а всієї України.

В процесі цієї діяльності,, також , вирішуються наступні завдання:

 1. Формування національної самосвідомості та поваги до загальнолюдських цінностей.
 2. Розвиток пізнавальних інтересів.
 3. Набуття туристських навичок.
 4. Естетичне виховання.
 5. Екологічне виховання.
 6. Формування музейної культури.
 7. Оздоровлення, фізичний розвиток вихованців.
 8. Організація змістовного дозвілля та пропаганда здорового способу життя;
 9. Забезпечення емоційного розвитку дітей в атмосфері доброзичливості, радості світосприйняття, дружби, довіри, взаємоповаги і взаємодопомоги, душевного комфорту.
 10. Формування навичок неформального спілкування та культури поведінки в колективі, громадських місцях.
 11. Забезпечення соціально-педагогічного захисту особистості вихованців;

Почуте і побачене під час екскурсій, у походах та поїздках спонукає і стає основою пошукової, науково-дослідницької діяльності вихованців. У першу чергу ця діяльність направлена на вивчення історії та культури рідного села, рідного краю. Робота проводить        ся у тісній співпраці з працівниками наукових установ, музеїв, архівів, заповідників тощо.

  Пошуковій, туристсько-краєзнавчій роботі вихованців ми завжди намага лись надати суспільно-корисної спрямованості. Так на допомогу клубним працівникам, вчителям в минулі роки створювались навчальні слайд-фільми, в даний час фільми вже на електронних носіях з історії та культури Черкаського району, розроблено більше 10 туристських маршрутів по Черкаському району, області та Україні.

На основі роботи вихованки комп’ютерного гуртка Чорновіл Богдани “З історії с. Мошни” (2 -ге місце по лінії МАН на обласному       рівні і перше – на Міжнародному конкурсі), матеріалів, зібраних вихованцями фотогуртків, турклубу ЦДЮТ (СЮТ) “Альта” та краєзнавцями села була видана книга з історії с.Мошни ” Містечко ратників та майстрів”. Упорядником книги став директор ЦДЮТ (СЮТ). (Книга додається до роботи).

За відсутності в районі станції юних туристів функцію координатора туристсько-краєзнавчої роботи перебрав на себе ЦДЮТ                 ( колишня районна СЮТ).
В 2000 році при ЦДЮТ було створено центр краєзнавства та туризму.
Центр надає інформаційно-методичну, практичну допомогу з краєзнавства і туризму, проводить екскурсії школярам, студентам, викладачам , дитячим туристським установам, членам молодіжних організацій (зокрема організації Пласту м. Черкаси) і всім бажаючим. За 22 роки в центрі побували і скористались його послугами більше 20 тисяч відвідувачів не лише з Черкащини, а й з інших областей України та м. Києва. Доказом служить книга відгуків відвідувачів, які у нас побували.

В 2001 році на базі центру краєзнавства та туризму ЦДЮТ (райСЮТ) було засновано Спілку краєзнавців Мошнівського краю “АРТАНІЯ”( на чолі з директором СЮТ) члени якої провели велику роботу по вивченню історії краю, а також по ознайомленню           з нею широкого загалу.

Саме через просвітницьку краєзнавчу роботу, нам вдалося підняти імідж закладу, привернути увагу громадськості, владних і бізнесових структур, до роботи ЦДЮТ ( райСЮТ), залучити їх до вирішення виробничих проблем в плані покращення матеріально-технічного забезпечення ЦДЮТ ( СЮТ), фінансування масових заходів тощо.

Зупинюсь ще на одній знахідці. Ми на досвіді переконались в тому, що ефективність навчальної і туристсько-краєзнавчої діяльності вихованців значно підвищується, якщо її проводити у співпраці з іншими позашкільними навчальними закладами, загальноосвітніми школами, дитячими та юнацькими організаціями, громадськими об’єднаннями, тощо.

У співпраці легше вирішувати питання фінансування поїздок і походів, організаційних питань різних заходів. Наприклад, співпраця з дитячо-молодіжною організацією Пласт, давала можливість нашим вихованцям практично безкоштовно відпочивати в їх таборах,   брати участь в змаганнях, здійснювати подорожі  Все це сприяє їх громадянському становленню.

Багаторічний досвід впровадження в роботу гуртків ЦДЮТ (районної СЮТ) елементів туристсько-краєзнавчої, пошукової, науково-дослідницької діяльності показав, що це сприяє всебічному, а не вузько визначеному профілем гуртка, розвитку вихованців, розширенню їх світоглядних горизонтів, підвищенню інтересу до знань, самоствердженню і становленню творчої особистості вихованців, формуванню у них почуття національної самосвідомості , поваги до загальнолюдських цінностей, їх психічному та фізичному здоров’ю, показав, що це найкоротший шлях до душі дитини, найефективніша форма патріотичного виховання.

Дуже часто захоплення вихованців цією діяльністю стає визначальним у їх професійному виборі, а набутий при цьому соціальний досвід, допомагає успішно адаптуватись в соціумі.

Для прикладу, вище згадувана вихованка комп’ютерного гуртка, Б.Чорновіл закінчила історичний факультет, вихованець  фотогуртка Міщенко Роман, під час навчання на відділі кіно-фото-відеосправи в Канівському училищі культури і мистецтв в значній частині своїх творчих робіт та дипломній звертався до краєзнавчої тематики, найчастіше про рідний край.

Працівники ЦДЮТ вважають, що туристсько-краєзнавча, пошукова, науково-дослідницька діяльність має стати невід’ємною складо   вою навчально-виховного процесу в усіх позашкільних навчальних закладах тому, що дітей не можна виховати патріотами, допоки    вони не вивчать історії свого роду, краю , країни.

Ми вважаємо, що патріотичне виховання – справа державної ваги, бо в сучасному глобалізованому світі вистоїть та країна і той народ, який збереже свою національну ідентичність.

 

    Міжнародний фестиваль повітряних зміїв 2020 м.Скадовськ ІІ-ге командне місце

 

 

ART

с. Мошни Черкаський р-н

Федоренко Максим

Федоренко Максим учень Мошнівської школи вихованець ЦДЮТ (Черкаської райСЮТ)

Черкаський райСЮТ

Члени збірної команди Черкаської обл.

Черкаська районна станція юних техників

                                  І повіє огонь новий з Холодного Яру

 

 

 

Черкаська райСЮТ

Гурток ДПМ керівник Кравець М.Ф.

  

Статут ЦДЮТ Мошнівської С.Р.    https://docs.google.com/document/d/13IgK-9HSrRB0TYxNRJd-VuaDrXz_GQVm/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Свідоцтво про атестацію https://drive.google.com/file/d/12cvOPs2Kza0rJd_SiddhzAqeqYIUK-Zk/view?usp=share_link

Структура  та органи управління закладу    https://docs.google.com/document/d/1wLNFDdVaL_sJfiDPAFUHttJflC7aa3qK/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Кадровий склад закладу   https://docs.google.com/document/d/1eBhL-IeDNUd-7NUXoJN-43QrgY3SMxBl/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Підвищення  кваліфікації https://docs.google.com/document/d/1j4CqDwd9C7eLEk5ceDhrUMMFd79xpHVy/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Освітня  програма   https://docs.google.com/document/d/1CFgjQf5GpgCUppR8pdKTCG-EQZ30Tvvh/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Навчальні програми гуртків 2022-2023 н.р.  https://docs.google.com/document/d/1fsvg3Ux3T7jAdmC_Lgs9AGS9zLbdkM4m/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Кількісний склад  здобувачів  освіти 2022 – 2023 н.рhttps://docs.google.com/document/d/14axMD9EBjVq3CNLz0mVHfsd8_qDagO7a/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Мова  освітнього процесу            українська

Вакантні  посади                           керівник  гуртка     1 ставка на 2022 -2023 н.р.

Річний звіт ро  діяльність закладу 2021  -2022 н.р. https://docs.google.com/document/d/14oFmY9rHyZ8lj8XaO6QkODuu43Pj7m6e/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Правила поведінки здобувачів освіти ЦДЮТ Мошнівської с. р

https://docs.google.com/document/d/1LhwUoaCEbQU9pGEpIsURzOSGPYgPtoEe/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Правила  прийому здобувачів освіти  https://docs.google.com/document/d/1LBJCdx7PMWk065pr3mYeRvOi3tuVapej/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Умови доступності закладу  для навчання осіб з особливими  освітніми потребами   https://docs.google.com/document/d/1kqMLGWaOJwfAdYPDKnpgTk8ZEuY8yhsT/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Заходи  протидії булінгу

https://docs.google.com/document/d/1RVQnbsSkaSDBBvTr0a1ipFKxLpKjYNI-/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Матеріально-технічна база  https://docs.google.com/document/d/1qzyVu47gtrGnyYZa9lgzU4D0kkae2br6/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Нормативні  та фінансові  документи https://docs.google.com/document/d/1wh9WZz2VKB28fPOUEq4l4Z5Ipu9IgwS8/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Фінансові  документи 

Звіти  про використання коштів 
Звіт за 2023 р. за посиланням  
https://drive.google.com/drive/folders/1FcdBzJli68BPRz5exlSr1cQDzcTdPyZg?usp=sharing
Звіт за 2022 р. за посиланням

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lLfnws9lXG36_GoXxy0hPHsC2hrM64JI/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Звіт за 2020 р. за посиланням

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ldopk_htIBF1T03aac-6VOfffWMN1yLA/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Звіт за 2019 р. за посиланням   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zBrqBv6Le3oUfpqG5ydCv0BOdF6Dna5e/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Звіт за 2018 р. за посиланням  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z5J4NeAu0LBAk2jhCtrOtWXsWzuRtIyV/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true
Звіт за 2017 р. за посиланням https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EhVQCU7RHWv8vF72AMt_sCNrSuXsceT/edit?usp=share_link&ouid=108584801658987370807&rtpof=true&sd=true

Позабюджетні кошти  в останні роки не використовувались

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  сесії Мошнівської сільської ради

від 22.01.2021               2021   № 6-7/VIII

 

 

СТАТУТ

 

ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

МОШНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 (нова редакція)

 

 

 

с. Мошни

2021 рік

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ МОШНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Центр)  є комплексним закладом позашкільної освіти, що організовує роботу з вихованцями, учнями і слухачами (далі − здобувачі освіти) за різними напрямами позашкільної освіти.

1.2. Засновником Центру є  Мошнівська сільська рада (далі – Засновник), а органом управління – відділ освіти Мошнівської сільської ради (далі  – орган управління).

1.3. Повне найменування: Центр дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Скорочене найменування: ЦДЮТ Мошнівської сільської ради.

1.4. Юридична адреса Центру: вул.Спасо-Преображенська, буд. 14а, с.Мошни, Черкаський район, Черкаська область, 19615.

1.5. Центр є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, може мати рахунки в установах банків та самостійний баланс.

1.6. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про позашкільний навчальний заклад, наказами Міністерства освіти і науки України та інших Центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, розпорядженнями виконкому Мошнівської сільської ради, наказами органу управління та цим Статутом.

1.7. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків).

Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед Засновника, членів Центру, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органу управління та пов’язаних з ними осіб.

1.8. Засновник та орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Засновника та органу управління. Центр несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах коштів, що перебувають в його розпорядженні, згідно з чинним законодавством України.

1.7. Центр має право укладати від свого імені угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем чи третьою особою в судах.

 

ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

2.1. Головною метою діяльності Центру є розвиток здібностей дітей та юнацтва у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

2.2. Головним завданням Центру є:

–     забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;

 • реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;
 • виховання громадянина України;
 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання у здобувачів освіти патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;
 • виховання у здобувачів освіти шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку здобувачів освіти;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища у найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами;
 • здобуття здобувачами освіти первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;
 • формування у здобувачів освіти свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • задоволення освітньо-культурних потреб здобувачів освіти, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
 • задоволення потреб здобувачів освіти у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей та юнацтва;
 • організація дозвілля здобувачів освіти, пошук його нових форм;
 • профілактика бездоглядності, правопорушень;
 • виховання у здобувачів освіти свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
 • формування здорового способу життя здобувачів освіти;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи,
 • здійснення просвітницької діяльності.

2.3. Центр самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, та Статутом.

2.4. Мовою навчання та виховання у Центрі є українська мова.

2.5. Центр може входити до складу освітніх округів та освітніх об’єднань зі закладами дошкільної, загальної середньої освіти, іншими закладами освіти.

2.6. Центр має право:

–   створювати філії – структурно відокремлені підрозділи, що перебувають поза межами розташування основного закладу позашкільної освіти і виконують таку саму освітню діяльність, як і основний заклад у цілому або за окремими його напрямами;

 • проходити державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти відповідно до чинного законодавства;
 • здійснювати освітню діяльність в межах реалізації освітньої програми;
 • впровадити систему забезпечення якості освіти, проводити внутрішній моніторинг якості освіти;
 • спільно з вищими закладами освіти, науково-дослідними інститутами та Центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства України;
 • використовувати, в межах повноважень, різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним рухомим і нерухомим майном для здійснення статутної діяльності, в межах повноважень встановлених законодавством України, а також Засновником;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • організовувати в установленому порядку роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях закладів загальної середньої освіти, організацій, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із означеними закладами та установами;
  • надавати методичні рекомендації педагогічним працівникам закладів освіти, дитячим та громадським організаціям.

2.7. У Центрі можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, методична рада, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники Центру та інші учасники освітнього процесу. Структура методичної роботи Центру визначається наказом директора на кожний навчальний рік.

2.8. Взаємовідносини Центру з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Центр проводить освітню, організаційно-масову, інформаційно-методичну, навчально-репетиційну, концертно-просвітницьку роботу та інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

3.2. Основним документом, що регламентує освітній процес Центру, є освітня програма. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих Центром для досягнення здобувачами освіти результатів навчання (набуття компетентностей).

Освітня програма містить вимоги до здобувачів освіти, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

3.3. Освітня програма схвалюється педагогічною радою Центру та затверджується директором закладу.

3.4. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів здобувачів освіти, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій, має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачами освіти.

3.5. Центр може використовувати типові освітні програми, які затверджені Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебуває заклад Центр, або розробляти свої освітні програми на основі типових освітніх програм.

3.6. На основі освітньої програми Центр складає та затверджує річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу.

3.7. Центр планує роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за освітніми програмами з позашкільної освіти, затвердженими у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебуває Центр, а також за іншими освітніми програмами, за умови їх затвердження відповідно до чинного законодавства.

3.8. Центр у своїй діяльності може використовувати експериментальні навчальні плани, що складаються закладами позашкільної освіти з урахуванням типових освітніх програм (навчальних планів).

Запровадження експериментальних освітніх програм (навчальних планів) можливе лише за рішенням Міністерства освіти і науки України або іншого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері.

3.9. Навчальний рік Центру починається з 1 вересня.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи та іншого творчого об’єднання Центру.

3.10. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Центром у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється за запитами громадськості, інтересів здобувачів освіти, пропозиціями закладів дошкільної та загальної середньої освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій, відповідно до рішення педагогічної ради Центру, за погодженням із Органом управління, за наявності відповідної матеріальної бази, фахівців, за умови необхідної кількості осіб, які бажають здобути позашкільну освіту в новоствореному гуртку та у межах видатків на оплату праці. Створення нових гуртків та зарахування до них здобувачів освіти може здійснюватися протягом навчального року.

Режим щоденної роботи встановлюється Центром на основі рекомендацій центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері управління яких він перебуває.

Педагогічний колектив Центру працює згідно з розкладом занять, затвердженим директором Центру, та складеним з урахуванням педагогічної діяльності, оптимального режиму праці і відпочинку здобувачів освіти, визначених санітарно-гігієнічними нормами і правилами.

Тривалість занять у Центрі визначається освітньою програмою, навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для здобувачів освіти:

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

інших – 45 хвилин.

Перерви між заняттями є робочим часом педагогічних працівників і визначаються режимом щоденної роботи Центру.

3.11. У канікулярні, святкові та неробочі дні Центр працює за окремим планом, затвердженим директором.

3.12. Тривалість навчального року у Центрі встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти або іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

3.13. Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей здобувачів освіти з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота, клубна робота, дистанційна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі та в інших формах.

3.14. Зарахування здобувачів освіти до Центру може здійснюватися протягом навчального року за їх бажанням і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляє Центр. Приймання здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють).

До Центру зараховуються здобувачі освіти віком від 5 до 19 років.

Здобувач освіти має право займатися в кількох об’єднаннях та змінювати їх протягом року.

3.15. Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм у Центрі становить, як правило, 10-15 здобувачів освіти.

Гранична наповнюваність груп визначається Положенням про заклади позашкільної освіти відповідно до психофізіологічного розвитку здобувачів освіти, їх вікових категорій, рівня майстерності.

Наповнюваність груп встановлює директор Центру залежно від профілю та можливостей організації освітнього процесу.

3.16. Організація індивідуальної та групової роботи в Центрі здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.17. Центр, за потреби, створює інклюзивні та/або спеціальні групи та інші організаційні форми для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

3.18. З метою визначення рівня практичної підготовки здобувачів освіти Центр проводить організаційно-масову роботу у формі заняття, клубної та гурткової роботи, лекцій, індивідуальних занять, конференцій, змагань, походів, екскурсій, експедицій, навчально-тренувальних зборів, практичної роботи в майстернях тощо.

3.19. У масовій роботі Центр взаємодіє з батьками, громадськими організаціями, освітніми та культурно-освітніми закладами.

3.20. Центр забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.21. Освітній процес у Центрі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

3.22. Відволікання здобувачів освіти за рахунок навчального часу до робіт і здійснення заходів, не пов’язаних з освітнім процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.23. Здобувачам освіти, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, Центр видає документ про позашкільну освіту.

Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджетів.

 

 1. IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

4.1. Учасниками освітнього процесу в Центрі є:

 • здобувачі освіти (вихованці, учні, слухачі);
 • директор, заступники директора закладу позашкільної освіти;
 • педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до освітнього процесу;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у здійсненні освітнього процесу.

4.2. Здобувачі освіти Центру зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись законодавства та етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними вміннями та навичками, постійно вдосконалювати свою спеціальну підготовку;
 • бути дисциплінованими та сумлінно виконувати завдання викладачів;
 • нести в установленому порядку відповідальність за збереження майна Центру;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Центру, безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни в процесі освітньої діяльності.

4.3. Здобувачі освіти Центру мають гарантоване державою право на:

 • якісні освітні послуги;
 • здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях в одному закладі позашкільної освіти;
 • участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах, оглядах та інших масових заходах;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Центру та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Центром відповідно до чинного законодавства;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні Центром;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

4.4. Педагогічні працівники Центру зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей здобувачів освіти;
 • дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та у науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Центру алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням здобувачами освіти морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього розпорядку Центру, вимог інших документів, що регламентують організацію освітнього процесу;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку Центру, виконувати свої посадові обов’язки.
 • брати участь у роботі педагогічної ради Центру;
 • виконувати накази та розпорядження директора Центру, органу управління.

4.5. Педагогічні працівники Центру мають право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Центром відповідно до чинного законодавства;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Центру;
 • творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні Центру;
 • участь у роботі колегіальних органів управління Центру;
 • за досягнення високих результатів в навчанні та вихованні учнів нагороджуватися державними нагородами та іншими видами морального та матеріального заохочення.

4.6. Розподіл педагогічного навантаження керівників гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснює директор Центру згідно із законодавством і затверджує органом управління.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника Центру обсягом менше тарифної ставки, передбаченої чинним законодавством, встановлюється тільки за його письмовою згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування здобувачів освіти протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

4.7. Не допускається відволікання педагогічних працівників Центру від виконання посадових обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.8. Атестація педагогічних працівників Центру здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до положень про атестацію педагогічних працівників, затверджених центральним органам виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері.

4.9. Трудові відносини в Центрі регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

4.10. Батьки здобувачів освіти, або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Центру.

4.11. Батьки здобувачів освіти, або особи, які їх замінюють, мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до Центру, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні Центру, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Центру;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Центрі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;
 • отримувати інформацію про діяльність Центру, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Центрі та його освітньої діяльності.

4.12. Соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в Центрі задовольняються асистентом дитини − соціальним працівником, одним із батьків або особою, уповноваженою ними.

 

 1. УПРАВЛІННЯ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

5.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

5.2. До виключної компетенції Засновника відноситься:

–  затвердження установчих документів Центру, внесення змін та доповнень до них;

–  ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, перетворення) Центру;

–  закріплення нерухомого майна за Центром.

5.3. Управління Центром здійснює орган управління, який:

–  погоджує штатний розпис і щоденний режим роботи Центру;

–  залучає, за необхідності, фахівців для здійснення освітньої діяльності закладу шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів Центру;

–  сприяє створенню матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування Центру та організації інклюзивного навчання;

–  проводить моніторинг виконання рекомендацій Центру;

–  заслуховує звіт про діяльність Центру.

5.4.Безпосереднє керівництво Центром здійснює його директор, яким може бути громадянин України, що має вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов’язків.

5.5. Директора Центру призначає та звільняє з посади орган управління за погодженням із Засновником.

Педагогічних та інших працівників Центру призначає і звільняє з посад директор Центру, відповідно до законодавства.

5.6. Директор Центру:

 • здійснює керівництво колективом, визначає структуру Центру, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
 • організовує освітній процес;
 • забезпечує контроль за виконанням освітньої програми, навчальних планів, якістю знань, умінь та навичок здобувачів освіти;
 • створює належні умови для здобуття здобувачами освіти позашкільної освіти;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, безпеки життєдіяльності;
 • розпоряджається, в установленому Засновником порядку, майном Центру;
 • організовує виконання кошторису доходів і видатків Центру, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державної казначейської служби;
 • установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Центру відповідно до законодавства;
 • представляє Центр в усіх підприємствах, установах та організаціях

–      дає дозвіл на участь діячів культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у освітньому процесі;

 • забезпечує право здобувачів освіти на захист від будь-яких форм насильства;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і забезпечує контроль за їх виконанням;
 • застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Центру;
 • затверджує посадові обов’язки працівників Центру;
 • несе відповідальність за виконання покладених на Центр завдань результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування Центру;
 • щорічно звітує про фінансово-господарську діяльність на засіданні постійної комісії Черкаської районної ради з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики, а також при необхідності перед Засновником.

5.7. Директор Центру є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Центром.

5.8. Педагогічна рада Центру:

 • планує роботу Центру;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) Центру та оцінює результативність її (їх) виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • приймає рішення щодо видачі документів про освіту;
 • розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в Центрі, його структурних підрозділах;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності, створення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;
 • обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, працівників Центру та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників Центру та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Центру та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені законом до її повноважень.

Рішення педагогічної ради Центру вводяться в дію наказом директора.

5.9. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Центру. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше, ніж два рази на рік.

5.10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру є загальні збори (конференція) колективу, які скликаються не рідше ніж один раз на рік.

Делегатів загальних зборів з правом вирішального голосу обирають від таких трьох категорій:

–  працівників Центру – зборами трудового колективу;

–  здобувачів освіти (вихованців, учнів, слухачів) Центру – зборами гуртків, груп, інших творчих об’єднань;

–  батьків, представників громадськості – батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників – 10 осіб, від здобувачів освіти – 10 осіб, від батьків і представників громадськості – 10 осіб.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) є чинними, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймають простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори (конференцію) мають голова Ради Центру, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Центру, Засновник та орган управління.

У період між загальними зборами (конференціями) діє Рада Центру.

Загальні збори (конференція): обирають Раду Центру та її голову; заслуховують звіт директора і голови Ради Центру; розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності Центру; розглядають пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру, створення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань; затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу; приймають рішення про стимулювання праці директора та інших педагогічних працівників, виконують інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

5.11. Рада Центру:

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
 • вносить пропозиції органу управління щодо зміни типу, статусу Центру, спільно з адміністрацією розглядає, вносить пропозиції до плану роботи Центру та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією Центру здійснює контроль за виконанням цього Статуту;
 • погоджує режим щоденної роботи Центру;
 • сприяє формуванню мережі гуртків, груп та творчих об’єднань Центру, обґрунтовуючи її доцільність перед органом управління;
 • заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації роботи зі здобувачами освіти;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та органу управління пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи Центру;
 • та виконує інші функції, що не суперечить законодавству України.

5.12. До складу Ради Центру обирають пропорційно представників від педагогічного колективу, здобувачів освіти та батьків.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Центру, Засновника, органу управління, а також членами Ради.

Рішення Ради приймають простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту, доводяться в 7-ми денний термін до відома колективу Центру, здобувачів освіти, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Центру з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Центру.

Очолює Раду Центру голова, який обирається із складу Ради.

Голова Ради може бути членом педагогічної ради. Головою Ради не може бути директор.

Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається Радою.

Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Центру, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.13. За рішенням загальних зборів (конференції) або Ради Центру можуть створюватися і діяти учнівський, батьківський комітети, методичні об’єднання, відділи, відділення, комісії, асоціації тощо, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного профільного спрямування. Їхня діяльність регулюється відповідними положеннями.

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

6.2. Основним джерелом фінансування Центру є кошти бюджету Мошнівської сільської ради.

6.3. Фінансування Центру може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

6.4. Додатковими джерелами фінансування Центру є:

 • кошти гуманітарної допомоги;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
 • дотації з місцевих бюджетів;
 • кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані Центром на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та Центру;
 • інші джерела не заборонені законодавством.

6.5. В межах бюджетних призначень, бюджетні кошти спрямовуються директором Центру на матеріальні витрати, підвищення кваліфікації працівників, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист, матеріальне стимулювання трудового колективу та інше.

6.6. Ведення бухгалтерського обліку та звітності Центр через централізовану бухгалтерію при відділі освіти районної державної адміністрації (за договором) або може здійснювати самостійно.

6.7. Центр при здійсненні фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно Статуту;
 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
 • користуватись пільгами, встановленими чинним законодавством для закладів освіти;
 • розвивати власну матеріально-технічну базу;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним рухомим і нерухомим майном для здійснення статутної діяльності, в межах повноважень встановлених законодавством України та Засновником;
  • виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту.

6.8. Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, що належить йому на правах оперативного управління.

6.9. Збитки, завдані Центру у результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами,державними органами чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Центру у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.10. Бюджетні призначення та кошти, одержані із додаткових джерел фінансування, не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім випадків, передбачених законом.

Бюджетне фінансування Центру не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у Центрі додаткових джерел фінансування.

6.11. Фінансування здобуття позашкільної освіти, у тому числі особами з особливими освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та/або місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6.12. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у Центрі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 

VIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. За наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів Центр має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2. Орган управління, Центр мають право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями, фондами та освітніми асоціаціями зарубіжних країн у встановленому законодавством порядку.

7.3. Участь Центру у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

 

VІII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

 

8.1. Державний контроль за діяльністю Центру здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері позашкільної освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші органи виконавчої влади, Державна служба якості освіти України та орган управління.

8.3. Державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

8.4. У Центрі може проводитись зовнішній моніторинг якості освіти пов’язаний із здійсненням освітньої діяльності. Зміст, види та періодичність цих перевірок визначаються відповідно до  законодавства.

З питань фінансово-господарської діяльності Центр щорічно звітує перед Засновником;

8.5. Ліцензування освітньої діяльності може здійснюватися за рішенням Засновника Центру.

Ліцензування, контроль за дотриманням ліцензійних умов, видача та анулювання ліцензій на освітню діяльність здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

 

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ

 

9.1. Центр припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника, а у випадках передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

9.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступника.

9.3. Ліквідація або реорганізація Центру здійснюється відповідною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

9.4. Припинення Центру вважається завершиним, а Центр таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

 

Х. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Статут Центру затверджується Засновником, підписується директором Центру та реєструється суб’єктом державної реєстрації згідно з чинним законодавством України.

9.2. Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції та може бути ініційовано органом управління, Засновником або Центром.

 

                         Сільський голова                                              Б.В.Шкарбута

 

Директор Центру дитячої та юнацької

творчості Мошнівської сільської ради

Черкаського району Черкаської області                                      М.М.Якименко

 

 

Звіт про діяльність

Центру дитячої та юнацької творчості

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області

у 2021-2022 навчальному році

 

Шановні  жителі Мошнівської громади, батьківська громадо!

 

Центр дитячої та юнацької творчості – комплексний комунальний заклад позашкільної освіти, засновником якого є Мошнівська сільська рада Черкаського району Черкаської області.

 

Юридична адреса закладу: 19615, вул. Спасо-Преображенська, 14а, с Мошни Черкаський р-он, Черкаська область.

Тел. (0472) 30-21-31

Електронна адреса: [email protected]

Мова навчання в закладі українська.

 

Навчально – виховний процес  у 2021 – 2022 н.р. було спрямовано на виконання законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», на реалізацію Освітньої програми закладу на 2021-2022 н.р. як єдиного комплексу ocвiтнix компонентів і заходів, напрямлених на забезпечення  умов для вибору дитиною, її батьками напрямку розвитку дитини в облюбованій сфері – початково-технічній, художньо – естетичній, спортивно – технічній, екологічній тощо, набуття вихованцями загальних компетентностей, що сприятимуть їх більш успішній соціалізації  та річного плану роботи закладу.

 

В ЦДЮТ  в минулому навчальному році функціонували наступні гуртки

 

пп

Гуртки К-ть груп К-ть вихованц. Керівник Місце проведення занять
               Початково-технічні             4                 81

 

1 ПТМ 3 66 З.В.Григуть Мошни, ЗЗСО, ЦДЮТ
2 ПТМ 1 15 Н.І.Білик Шелепухи ЗЗСО
                     Спортивно-технічні                    2              30

 

3 Історична реконструкція 1 15 В.І.Манькута Софіївка, БК
4 Конструювання повітряних зміїв 1 15 В.Я. Шепіль Мошни, ЦДЮТ
             Художньо-технічні           24             378

 

5 Паперопластика 2 35 З.В.Григуть Мошни, ЗЗСО
6 Фото 1 15 В.І. Манькута Софіївка, БК
7 Народні про­мисли 1 15 М.Ф.Кравець Софіївка, БК
8 ДПМ 1 15 М.Ф.Кравець Софіївка, БК
9 Папероплатики 1 15 Н.І.Білик Шелепухи ЗЗСО
10 Оригамі 1 15 Н.І.Білик Шелепухи ЗЗСО
11 Ліплення 2 30 С.В.Гусінський Мошни ЦДЮТ
12 Оригамі 3 55 К.П.Литвяк Яснозіря, ЗЗСО
13 Ізостудія «Весела палітра» 3 36 В.Є.Міловицька Мошни, ЦДЮТ
14 «Яскраві барви» 2 40 А.М.Кондрамашина Степанки ,БК
15 «Яскраві барви» 1 15 А.М.Кондрамашина Хацьки, БК

 

16 Гончарства

 

1 15 С.В.Гусінський Мошни, ЦДЮТ
17 Художня обробка деревини 1 15 С.В.Гусінський Мошни, ЦДЮТ
18 Виготовлення сувенірів 1 12 З.В.Григуть Мошни, ЗЗСО
19 Сувенір 2 35 Л.П.Колесник Будище, ЗЗСО
20 Майстерня м’якої іграшки 1 15 Л.П.Колесник Будище, ЗЗСО
        Художньо-естетичний            7          112

   

21 Фольклорний  ансамбль «Тубіляночка» 1 15 Г.С.Однорог Тубільці, ЗЗСО
22 Хореографічна студія «Веселка» 3 45 Ф.Г.Приходько Байбузи, ЗЗСО
23 Танцювальний «Батман» 2 40 І.В.Вискварка Яснозіря, ЗЗСО
24 Гурток духових інструментів 1 12 С.Ю.Калініченко Мошнівський БК
               Еколого-краєзнавчий          2              30

 

25 Юні етнографи 1 15 Г.Д.Гаврилюк Тубільці, ЗЗСО
26 Юні екологи 1 15 Г.Д.Гаврилюк Тубільці, ЗЗСО
                Гуманітарний                   3              45

 

27   Літературно-творче

об’єднання «Айстра»

     3 45 Л.І.Марюх Байбузи, ЗЗСО
             Туристсько- краєзнавчий           1             15
28 Туристи-фотографи 1 15 О.А.Павлов Мошни ЦДЮТ

 

Всього       43 групи   691 вихованець

Виходячи з можливостей Центру, урахування індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей вихованців освітній процес було організовано на початковому та основному рівнях навчання.

Як видно, з вищенаведеної таблиці, отримання позашкільної освіти було наближене  до місця проживання дітей. Заняття проводились в загальноосвітніх школах, БК та приміщенні Центру. Працювало 10 філій в яких навчалися 565 вихованців.

 

З 691-го здобувача освіти  у 2021-2022 н.р. було залучена 71 категорійна дитина, з них:

діти з малозабезпечених родин – 59;

діти  з особливими освітніми потребами  – 3;

діти  сироти                                                    – 2;

діти, батьків яких мобілізовано – 2;

діти-переселенці – 5.

У цілому контингент вихованців закладу був стабільним. Незначне зменшення кількості дітей було пов’язано з карантинними обмеженнями та еміграційними процесами, що  почалися  з початком  повномасштабного  вторгнення.

Після введення військового стану частина гуртків ( 8 груп) де позволяли без- пекові умови працювали  в штатному режимі. Решта  – в дистанційній формі. Для організації якого керівники гуртків використовували інформаційні технології і платформи: фейсбук та Viber–групи, платформи Сlassroom, GoogleMett, Zoom. З дітьми, які не мали  можливості брати участь в груповому чаті, доводилось працювати  в додатковий час в індивідуальному телефонному режимі, що забирало в педагогів багато сил і часу. Але такі реалії.

 

У закладі працює 20 педагогічних працівників (з них 4 сумісники), всього колектив налічує 26 осіб.

Педагоги Центру  працюють в основному  за типовими програмами.

 

Колектив працював над проблемою : «Формування дієвої,  всебічно розвиненої, національно – свідомої творчої особистості, здатної успішно адаптуватись в сучасному соціумі і захищати загальнолюдські та національні цінності.».

Якість та ефективність гурткової роботи підвищувалась завдяки комплексному підходу до виховання школярів, урізноманітненню форм та методів виховання, індивідуальної роботи з вихованцями, використанню форм та методів по реалізації духовного і творчого потенціалу дітей, їх профорієнтації. Продовжувалась робота, що сприяла формуванню національної самосвідомості, прищепленню вихованцям поваги до загальнолюдських цінностей.

Приділялась велика увага забезпеченню соціально-педагогічного захисту вихованців, створенню умов душевного комфорту, організації змістовного дозвілля, пропаганді здорового способу життя.

Колективом ЦДЮТ проводились між гурткові змагання,  конкурси-виставки, підсумкова виставка технічної творчості, кращі роботи вихованців брали участь в обласних та всеукраїнських виставках та конкурсах з технічної творчості, фотомистецтва, ДПМ, краєзнавчого та художньо – естетичного напрямків, тощо.

Вихованці гуртків брали участь у відзначенні ювілеїв населених пунктів та навчальних закладів, організовували змагання ( стрільба із лука) виступи та виставки робіт в будинках культури і школах,

З метою оздоровлення вихованців, впровадження в роботу гуртків заходів, що сприяють ідейно-патріотичному вихованню на засадах духовних та матеріальних надбань культури нашого народу  проводились навчально-пізнавальні екскурсії в довкілля,  с. Мошни ( ознайомлення з його унікальними пам’ятками ), до Музею Т.Г.Шевченка в Мошнах, Черкаси.

В ЦДЮТ організовано методичну роботу, яка ґрунтується на діагностичній   основі, вивченні та аналізі результативності навчально-виховної роботи, рівні підготовленості педагогічних кадрів, координується з курсовою перепідготовкою. Основними  завданнями і змістом методичної роботи були: вивчення і використання  в практиці досягнень психолого – педагогічної науки та передового досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів.

Вся робота методичної служби закладу спрямовувалася на створення організаційних умов для вдосконалення професійної компетентності керівників гуртків, залучення їх до науково методичної роботи, до участі в конкурсах-оглядах. У 2021-2022 н.р. методичний кабінет поповнився новими матеріалами: доповідями на засіданнях методичних обєднань, тематичними розробками керівників гуртків, методичною літературою, матеріалами з інноваційної діяльності.

У 2021-2022 навчальному році на своїй сторінці на сайті села Мошни та персональному сайті Центру дитячої та юнацької творчості публікувалась інформація про роботу гуртків, про досягнення гуртківців,  що сприяло покращенню іміджу навчального закладу, поширенню інформації про нього, розвитку співпраці з іншими навчальними закладами. У роботі з педагогічними кадрами закладу широко використовуються інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет – ресурси.

Однією  з форм методичної роботи в ЦДЮТ є участь керівників гуртків в  конкурсах майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів. Кондрамашина А.М. взяла участь в  обласному конкурсі рукописів, Шепіль В.Я. в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти. Керівником обласного методоб’єднання гуртків «Конструювання повітряних зміїв» Шепілем В.Я проведено семінар – практикум для керівників гуртків області «Інноваційні підходи в організації роботи гуртків «Конструювання повітряних зміїв». Він же взяв участь у Всеукраїнському семінарі – практикумі для голів обласних методичних об’єднань спортивно – технічних гуртків «Розвиток технічної творчості в умовах реформування системи освіти».

Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного керівника гуртка, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості й цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями керівників гуртків. У процесі роботи над методичною проблемою працювали методоб’єднання керівників гуртків.

На засіданні методичних об’єднань керівники гуртків опрацювали технології, форми і методи формування у вихованців позитивної поведінки, зокрема через співпрацю з батьківською громадськістю. Провели інтернет-конференцію «Роль сім’ї і навчального закладу у вихованні дітей».

Керівники методичних об’єднань: Шепіль В.Я.. (МО спортивно та  технічних гуртків ),  Григуть З.В. (МО художньо – технічних гуртків),  Однорог Г.С. (МО художньо – естетичних гуртків) плідно працювали протягом року: проводилися засідання МО, семінарські заняття, велась підготовка до участі у загально районних, обласних та всеукраїнських заходах, виставках, конкурсах.

В 2021 – 2022 н.р. вихованці  гуртків взяли активну участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах і змаганнях. Зокрема: обласна виставка-конкурс «Мистецтво оригамі» (Григуть З.В.,  Литвяк К.П., Білик Н.І.), I – етап Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії» (Кравець М.Ф.,., Кондрамашина А.М., Манькута В.І.,.) обласна виставка з ПТМ ( Григуть З.В., Білик Н.І., Гусінський С.В.), обласна виставка з ДПМ «Знай і люби свій край»( Григуть З.В., Кравець М.Ф., Білик Н.І., Гусінський С.В,  Литвяк К.П., Кондрамашина А.М., Міловицька В.Є., Колесник Л.П.), обласна виставка «Наш пошук  і творчість – тобі Україно» (Шепіль В.Я., Манькута В.І.), обласний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно» (Манькута В.І., Павлов О.А.), відео та кіноаматорів «Веселка» (Павлов О.А.), Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Знай і люби свій край» (Кравець М.Ф., Григуть З.В.), Всеукраїнська виставка – конкурс «Наш пошук  і творчість – тобі Україно» (Манькута В.І.), обласні та Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв (Шепіль В.Я.), Міжнародному фестивалі  повітряних зміїв в Ірландії (Шепіль В.Я.), обласній виставці – конкурсі «Новорічна композиція» (Кравець М.Ф., Литвяк К.П., Колесник Л.П., Кондрамашина А.М., Григуть З.В., Міловицька В.Є.) , обласних екологічних акціях, конкурсах «Птах року», «Галерея кімнатних рослин», «Золота паляниця», «Турбота молоді тобі, Україно», «В об’єктиві натураліста» (Гаврилюк Г.Д.), обласний дитячий конкурс «Захисник України» (Міловицька В.Є., Кондрамашина А.М.), Всеукраїнський творчий дистанційний конкурс «День Українського козацтва» (Вискварка І.В.), Всеукраїнський конкурс ДПМ «Пізнай себе і світ» (Кондрамашина А.М.), обласний онлайн фестиваль «Щедрівочка щедрувала» (Однорог Г.С.), обласний конкурс «Мій домашній улюбленець» (Манькута В.І., Колесник Л.П., Гаврилюк Г.Д.), обласний конкурс малюнку «Зоологічна галерея» (Гусінський С.В., Гаврилюк Г.Д.), всеукраїнська виставка-конкурс із історико-технічного стендового моделювання (Манькута В.І.), міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй» (Кондрамашина А.М.), обласні та Всеукраїнські змагання з ПТМ Гртгуть З.В.).

Зріс рівень майстерності гуртківців, збільшилась кількість призових місць в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Нагороди вихованців:                Нагороди керівників:             Всього:

Обласні – 89                                   Обласні – 15                             обласних – 104

Всеукраїнські – 51                        Всеукраїнські – 4                                                                                     Всеукраїнські – 55

Міжнародні – 4                             Міжнародні – 3                                                                                                          Міжнародні – 7

 

Детальніше  про досягнення  дивіться  в таблиці “Досягнення колективу ЦДЮТ Мошнівської сільської ради у 2021 – 2022 навчальний рік”  на сайті закладу ( sut.ck.ua) у вікні  “Про нас”.

Виховна робота в ЦДЮТ була спрямована на розв’язання проблем виховання в учнів кращих рис громадянина своєї держави та патріотизму.

З цією метою вихованці залучались до    участі у благодійних виставка – продажах, аукціонах, флешмобах, кошти від яких йшли на підтримку ЗСУ. Зокрема на Дні села  Мошни було реалізовано виробів вихованців на суму 6010 грн, кошти пішли на придбання предметів для воїнів-земляків  ЗСУ. Методист Центру Шепіль Володимир Якович на чолі української команди конструкторів повітряних зміїв разом з своїм вихованцем Базилевським Ростиславом півтора місяці в Ірландії проводив майстер-класи , брав участь  фестивалях, показових виступах. Зібрані під час цих заходів пішли на закупівлю  автомобілів для волонтерів і ЗСУ.

В ЦДЮТ щорічно розробляється план організаційних заходів щодо придбання матеріалів, засобів та виконання робіт.

Впродовж 2021-2022 навчального року ми також постійно дбали про поліпшення матеріально-технічної бази закладу.

Матеріально-технічне забезпечення роботи гуртків у 2021-2022 н.р. здійснювалось за кошти місцевого бюджету, спонсорів, батьків та керівників гуртків. Зокрема у 2021-2022 навчальному році придбано за кошти бюджету Мошнівської сільської ради товарів на суму 23 тисячі грн.

 

Упродовж року на ЦДЮТ підтримувався належний стан безпеки праці та охорони здоров’я.

Проводилась робота з батьківською громадськістю. Потребує поліпшення робота з координації заходів з адміністраціями шкіл, де працюють гуртки ЦДЮТ,  організація та активізація  структури дитячого самоврядування в гуртках.

То ж, шановні жителі Мошнівської громади, дякуємо всім за співпрацю і чекаємо  наступного навчального року.

 

 

Директор                                   М.М. Якименко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

МОШНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2022 – 2023 н.р.

 

 

 

СХВАЛЕНО

 

Рішенням педагогічної ради

Центру дитячої та юнацької творчості

Протокол №_1___   від _30.08.2022

Голова педагогічної ради

____________М.М.Якименко

 

 

 

НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ

 

Наказ №__26_____ від_30.08.22______

По Центру дитячої та юнацької творчості

 

 

 

 

 

с.Мошни

 

Вступ

Освітня програма Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (ЦДЮТ) – це нормативний документ, який містить характеристику змісту позашкільної освіти, особливості організації освітнього процесу та освітню місію закладу.

Освітня програма вибудована з урахуванням диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації та працівників закладу, збереження єдиного освітнього простору в регіоні, соціального захисту вихованців, учнів і слухачів, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

Освітня програма ЦДЮТ є засобом забезпечення реальних умов для вибору індивідуальної траєкторії розвитку, гарантом досягнення обраних освітніх рівнів, технологічним засобом управління якістю позашкільної освіти.

Освітня програма узгоджена із законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635, Типовими навчальними планами для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676, Указом Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих та талановитих дітей та молоді» від 30.09. 2010 р. № 927/2010,

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленою указом Президента України від 25.06. 2013 р. за № 344/2013,

Типовим переліком навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних,           туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи  Міністерства освіти і науки України,  затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2002 № 5,

Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього  процесу в установах і закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 року № 1669 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.012018 року за № 100/31552,

Концепцією національно-патріотичного виховання в системі освіти України та Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України у редакції наказу Міністерства освіти і наукиУкраїни від 29.07. 2019 р. № 1038,

Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої
Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019,

Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки,

освітніми запитами дітей та їх батьків,

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Структура навчального року.

Навчальний рік у Центрі дитячої та юнацької творчості   починається 15 вересня.

З 1 по 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків.  Цей  період вважається робочим часом керівника гуртка.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

I семестр – з 15 вересня до 31 грудня.

II семестр – з 1 січня до 31 травня.

У канікулярні,   святкові   та   неробочі   дні  ЦДЮТ  працює   за   окремим   планом,   затвердженим  керівником  закладу. У вихідні дні заклад працює відповідно до розкладу занять гуртків.

У літній  період  освітній процес ЦДЮТ здійснюється  за  окремим  планом  і  передбачає   роботу гуртків,   секцій,   клубів,  творчих  об’єднань  безпосередньо  в закладі,  організацію профільних таборів,  змін,  участь у  роботі оздоровчих  таборів  (за  угодою),  роботу  на навчально-дослідних ділянках,  екскурсії в природу, на виробництво тощо.

 1. Місія, візія та ключові цінності закладу

Місія закладу – сприяння кожному здобувачу освіти в цілісному розвитку та лідерському становленні; служіння людині, громаді, суспільству. Співпраці педагогів, вихованців, батьків та громадськості, використовуючи сучасні наукові, освітні та інформаційні технології.

Формування і розвиток всебічно розвиненої,  освіченої, стратегічно мислячої, конкурентоздатної, гуманістично спрямованої особистості з почуттям національної свідомості, з громадською позицією, системою наукових знань про природу, людину, суспільство; готової до суспільного самовизначення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідні життєві цінності і пріоритети,які забезпечують готовність до соціально та екологічно відповідальної діяльності; особистості з творчим, перспективним, екоцентричним мисленням, здатну знаходити нетрадиційні рішення  в життєвих ситуаціях, що забезпечить  її самовизначення та успіх у житті. Виховання громадянина України.

Візія закладу:

Оновлення цілей і змісту позашкільної освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної/дитиноцентрованої/орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку;

створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для розвитку особистості;

розвиток науково-педагогічного потенціалу, удосконалення науково-дослідницької, освітньої та інноваційної діяльності;

забезпечення доступності позашкільної освіти, гарантування громадянам права на її здобуття;

сприяння розкриттю лідерських якостей здобувачів освіти шляхом їх участі в самоврядуванні закладу;

створення умов для змістовного дозвілля здобувачів освіти та працівників закладу;

відкритість та забезпечення інформування спільноти;

служіння громаді.

Для багатопрофільного закладу важливим є осмислення того, що освіта для сталого (збалансованого) розвитку є новим етапом розвиту компонентів комплексної системи освіти, коли її складові стають рівнозначними.

Ключові цінності:Україна, сталий розвиток, дитина, громада, професіоналізм,  компетентність, довіра,  духовність,  лідерство,  відповідальність,  екоцентризм.

 1. Мета та завдання освітнього процесу у ЦДЮТ

Метою освітнього процесу в закладі  є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, еколого-натуралістичної, художньо-естетичної, декоративно-ужиткової, спортивно-технічної творчості,  науки, культури, фізичної культури, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої само- та/або професійної реалізації.

Основними завданнями є:

збереження мережі та підвищення якості освітньої діяльності закладу, зокрема на базі шкіл району та ОТГ;

створення умов для забезпечення професійної та наукової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу;

збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу, вирішення питань збільшення його фінансування;

соціальний захист учасників освітнього процесу;

вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;

формування емоційного інтелекту у вихованців та педагогів Центру, зокрема, розвиток ряду компетентностей у сферах самосвідомості та саморегуляції; ефективної міжособистісної взаємодії, комунікації; адаптації, стресостійкості;

формування толерантного світогляду учасників освітнього процесу на базі гуманістичних і морально-етичних цінностей, виваженості, відповідальності (що формуються, зокрема, на засадах ефективного критичного мислення, медіа-грамотності, здатності жити в мультикультуральному середовищі та схильності вчитися впродовж життя);

формування в учасників освітнього процесу свідомого та відповідального ставлення до власного психічного та фізичного здоров’я, навичок безпечної, екологічно орієнтованої поведінки;

створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для  родини;

створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;

здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;

організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм;

профілактика бездоглядності, правопорушень;

виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;

вдосконалення організаційних форм, методів і засобів освітнього процесу;

поглиблення співпраці з науковими установами для забезпечення якості та ефективності проведення науково-дослідницької  роботи;

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;

інформування батьків та громадськість з питань освітньої діяльності закладу через засоби масової інформації,  удосконалити функціонування офіційного Wеb-сайту закладу.

Головні принципи освітнього процесу:

гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;

єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;

 демократизація, що передбачає автономію закладу у вирішенні основних питань змісту його діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;

науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети позашкільної освіти;

 безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання зусиль ЦДЮТ з іншими закладами та організаціями;

цілісність і наступність освіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;

 багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, референції та індивідуалізованого освітнього процесу;

добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності;

самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні   психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;

практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

Зміст освітнього процесу ґрунтується на засадах особистісного замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність та варіативність.

Освітній процес у закладі здійснюється за початково-технічним, спортивно-технічним, художньо-технічним, туристсько-краєзнавчим, художньо-естетичним, еколого-краєзнавчим, гуманітарним напрямами відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту».

ІІІ. Система управління освітнім процесом.

В управлінні освітнім процесом беруть участь директор ЦДЮТ, заступник директора,  методисти, керівники гуртків. Кожен елемент системи позашкільного виховання взаємодіє з іншими елементами системи і має свої функціональні призначення. Погодження діяльності відбувається через розподіл функціональних обов’язків та прав співробітників.

Управління освітнім процесом орієнтовано на формування здібностей до самоуправління всіх учасників педагогічного процесу; гуманітарний характер управління, що передбачає залучення до аналізу ситуації, постановку проблеми, ухвалення управлінських рішень всіх суб’єктів освітнього процесу, використання аналітичних для рефлексії і експертних процедур в управлінні.

Адміністративне управління здійснює директор ЦДЮТ. Основною функцією директора є координація діяльності всіх учасників освітньо-виховного процесу через педагогічну раду, методичну раду, інноваційну діяльність. На цій основі у ЦДЮТ створена модель управління інноваційною діяльністю, яка дає змогу реалізувати й вивчити практичну доцільність упровадження освітніх інновацій.

В управлінні інноваційними процесами застосовуються нові принципи управління й створення при цьому відповідних умов для:

– постійної реалізації освітніх нововведень;

– надання конкурентоспроможних освітніх послуг;

– здійснення оперативного інформаційного зв’язку з усіма учасниками освітнього процесу;

– допрофесійна підготовка вихованців, їх адаптованість до швидко змінюваних вимог суспільства.

Управління інноваційною діяльністю неможливе без управління самоосвітньою діяльністю педагога  закладу позашкільної освіти, яке має чітко окреслені завдання:

– створення педагогу умов для інтелектуального, соціального й духовного розвитку, самореалізації;

– досягнення оптимальної реалізації впливу самоосвіти на розвиток особистості керівника гуртка;

– забезпечення максимальної мобілізації психічних ресурсів особистості з метою її самореалізації

 1. Навчальний план та обґрунтування його вибору

При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 р. № 676.

Освітня програма  враховує різні класифікації гуртків (початковий, основний), визначені Положенням про позашкільний навчальний заклад зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.08. 2010р. № 769.

Рівень гуртка (початковий, основний), а також термін навчання обумовлюється специфікою їх діяльності та навчальними програмами. Порядок створення та організації діяльності гуртків та інших творчих об’єднань початкового, основного  рівнів навчання базується на принципі наступності від одного рівня до іншого. Кількість  навчальних годин на тиждень залежить від рівня навчання. Загальна кількість навчальних годин обумовлюється виконанням навчальних програм (Додаток 1).

VІ. Методичне забезпечення освітньої програми

Функції методичної служби: діагностична, корекційна, дослідницька, експерт­на і маркетингова.

У методичному супроводі спрямовано діяльність не тільки на задоволення актуальних освітніх потреб педагогічних працівників, але й на випередження, прогнозування та створення умов для виявлення потен­ційних освітніх потреб, поява яких визначається но­ви­ми вимогами до освітнього процесу; забезпечення права вибору методичної послуги, що дає можливість реалізації індивідуального освітнього маршруту педагога як засобу досягнення нової якості його профе­сійної діяльності.

Запропоновано види методичних послуг:

–  інформаційні (ресурсне забезпечення взаємодії педагога та методиста);

–освітньо-методичні (сприяння педагогам в освоєнні нових освітніх технологій, педагогічних технологій, форм організації освітнього процесу);

–  науково-методичні (дослідницькі, пошукові, самоосвітні);

– організаційно–методичні (визначення основних напрямів, удосконалення методик і технологій);

– експертно–аналітичні (система моніторингу якості освітніх результатів);

– соціально–психологічна та правова підтримка (психолого-педагогічний супровід професійної діяльності, профі­лак­тика та зняття професійних конфліктів, збагачення соці­ального досвіду дорослих і дітей).

Приділяється значна  увага самоосвіті, саморозвитку педагогів. Кожен керівник гуртка працює над індивідуальною проблемною темою за власним вибором. Окремі керівники підвищують свої фахові знання через проходження тренінгів,  майстер-класів, семінарів, тощо  у різних профільних установах та закладах, відвідування виставок  за сферою діяльності, одержують додаткову освіту.

Проводиться діагностика професійної компетентності педагогічних працівників (відвідування гурткових занять, аналіз занять, картка зростання педагогічної майстерності, методичний щоденник), а також досліджується психологічне підґрунтя їх діяльності – мотивація, вектор професійної спрямованості, рівень суб’єктивного контролю, особистісні риси. Окрема увага приділяється проблемам професійного вигорання (як наслідок дії тривалого дистресу).

Завдання методичної служби щодо створення особистісно-орієнтованої системи професійного зростання педагога:

– розвиток творчої, інтелектуальної  активності педагога та здобувача освіти;

– постійний моніторинг суб’єктів освітнього процесу щодо визначення їхніх інтересів, уподобань, здібностей, можливостей, бажань, забезпечення умов і змісту педагогічної діяльності для їх максимальної реалізації;

– заохочення педагогів  до свого професійного та особистісного розвитку й зростання, прагнення вчителів до самоосвіти, саморозвитку, творчості, прояву ініціативи;

– постійне моделювання умов на основі створення ситуацій успіху, завдяки яким спостерігається зростання особистості, з’являються мотиви до самовизначення, самоактуалізації, самореалізації та забезпечення їх реалізацій;

– створення умов, які передбачають відповідальність за результати та наслідки своєї діяльності;

– вирішення проблеми створення нового комунікативного простору, який буде зразком якісно нових стосунків «керівник гуртка – вихованець»;

– забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання, що відповідають освітній програмі;

– постійно підвищувати рівень загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення освітнього процесу;

– проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

– виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації освітнього процесу; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;

– опановувати методологічні та теоретичні основи екологічної науки; досконало оволодівати методикою викладання тем програми гуртка;

– підвищувати рівень загальної культури;

– вивчати й використовувати у педагогічній практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду;

– піддавати моніторингу результати участі педагогів у всіх формах методичної роботи;

– забезпечення відповідальності кожного за результат своєї діяльності.

Незмінними залишаються такі форми методичної роботи як методична рада, методичне об’єднання, творчі групи, майстер-класи.

Актуальним питанням є якісне та кількісне забезпечення закладу освітніми програмами, методичними посібниками, які розроблено з урахуванням компетентнісного та діяльнісного підходів до освітнього процесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень науки.

Освітній процес у ЦДЮТ здійснюється за освітніми програмами, рекомендованими та  затвердженими Міністерством освіти і науки України, центральними та місцевими органами виконавчої влади.

В програмному забезпеченні враховано переорієнтацію змісту позашкільної освіти на цілі сталого розвитку, що передбачає пізнання дітьми  навколишнього середовища свого міста чи села, своєї малої батьківщини, проблем і перспектив свого регіону та України в цілому.

Саме позашкільна освіта має формувати такі гуманітарні цінності, як ставлення до себе та довкілля, стиль життя, активну життєву позицію. Загальною метою освітніх програм є формування ключових компетентностей особистості, створення умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення молоді засобами поглибленої позашкільної освіти. Програми, за якими працюють педагоги центру,  об’єднані загальною ідеологією надання якісної позашкільної освіти на засадах формування у дітей ноосферного мислення в умовах постіндустріального суспільства. Акцент у навчальних програмах зміщується з області знань в область особистого ставлення і ціннісних орієнтацій.

Вдосконалюється зміст програмно-методичного забезпечення роботи творчих об’єднань, гуртків, в інтересах освіти сталого розвитку, шляхом запровадження  адаптованих програм педагогами відповідного профілю, віку дітей, запитів вихованців, учнів і слухачів та їх батьків.

Головним критерієм діяльності методичної служби Центру залишається питання якості і результативності освітнього процесу в інформаційному суспільстві, яке дуже швидко змінюється, відбір змісту і ціннісних орієнтацій у розвитку особистості дитини, допомоги в його індивідуальному становленні.

VІI. Організація освітнього процесу в закладі позашкільної освіти

Освітня діяльність – процес формування навичок та компетентностей вихованців, учнів і слухачів з початково-технічного, спортивно-технічного, художньо-технічного, туристсько-краєзнавчого, художньо-естетичного, еколого-краєзнавчого, гуманітарного напрямів позашкільної освіти, розвитку їх інтелектуальних, творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів особистості.

Освітній процес в системі позашкільної освіти – система науково-методичних, педагогічних, психологічних, практичних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання в системі позашкільної освіти.

Освітній процес в закладі  організовано за такими організаційними формами:  творчі об’єднання;  гуртки;  студії; ансамблі.

Заняття проводяться у формі індивідуальних і групових занять. Вибір форм і методів навчання педпрацівники закладу визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

Середня наповнюваність гуртків становить  15 вихованців, учнів.

Актуальним питанням є якісне та кількісне забезпечення закладу освітніми програмами, методичними посібниками, які розроблено з урахуванням компетентнісного та діяльнісного підходів до освітнього процесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень науки.

Освітній процес здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я у різноманітних організаційних формах, передбачених Статутом ЦДЮТ.

З метою розвитку та підтримки обдарованих і талановитих вихованців, учнів, здобуття ними практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері дослідництва, а також для задоволення їх потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації Центром організовано індивідуальну та групову форми роботи. Індивідуальна та групова форми роботи організовуються за напрямами позашкільної освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651 «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах». До індивідуальної форм роботи залучаються вихованці, учні, слухачі, які потребують професійної допомоги для поглиблення знань, відповідно до їх творчих здібностей і обдарованості та вдосконалення набутих навичок, умінь.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку в освітньому процесі.

Формами контролю за результативністю навчання є опитування, тестування, участь у профільних творчих конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях, зльотах та зборах, змаганнях, захист освітнього проекту, формування портфоліо, підсумкове заняття.

УІІІ. Очікувані результати реалізації освітньої програми

Як результат реалізації освітньої програми є сформованість у вихованців, учнів і слухачів освітньої, пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів  суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практичні компетентності передбачають формування різноманітних вмінь і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися у соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до навколишнього середовища, себе та інших, вміння працювати в колективі.

Розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого становлення, формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України.

Очікуваним результатом модернізації має стати ефективна та якісна освіта, що базуватиметься на трьох ключових компонентах: вмотивований педагог, який допомагає кожній дитині повірити в свої здібності та розкрити власний потенціал; зміст освіти, що поєднує знання та практичні навички, необхідні для успішної самореалізації в житті; орієнтація на учня з урахуванням його потреб та інтересів для поліпшення результатів навчання.

Збереження та підвищення ефективності мережі закладу, збільшення доступності позашкільної освіти сприятиме запобіганню соціальних ризиків: розповсюдженню в дитячому середовищі антисоціальних та девіантних проявів (безпритульність, злочинність, шкідливі звички, ігрова комп’ютерна залежність тощо), погіршенню стану здоров’я дітей тощо.

Освітня програма зорієнтована на роботу гуртків ЦДЮТ протягом всіх днів тижня згідно з розкладом.

В установі працює 38 груп  гуртків, які своєю роботою охоплюють 466 дітей. Початковий рівень охоплює 51 вихованця, об’єднаних в 4 групи. Основний рівень – 415вихованців, 34 навчальних групи. Термін навчання в гуртках від 1 до 4 років. Гуртки працюють  при 6 ЗЗСО, БК с. Софіївка, БК с. Степанки, БК с.Хацьки, БК с.Мошни, БК с.Яснозір’я  та ЦДЮТ.

Обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень  є участь вихованців в різного рівня змаганнях, конкурсах, виставках, фестивалях тощо.

 

Заняття в гуртках ЦДЮТ проводяться українською мовою.

 

Вікова категорія вихованців від 6 до 18 років.

 

Середня наповнюваність груп 12,3 особи.

 

Основними завданнями Центру дитячої та юнацької творчості є: формування всебічно розвиненої дієвої творчої особистості, реалізація духовного і творчого потенціалу дитини, розвиток і підтримка юних талантів, задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні, пропаганда здорового способу життя, формування національної самосвідомості, поваги до загальнолюдських цінностей.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

гуртків І (початкового рівня)

ЦДЮТ Мошнівіської сільської ради Черкаського району Черкакської області

2022 – 2023 н.р. (станом на 01.09.2022)

 

 

п/п

 

 

Назва гуртка

Вік вихованців

(6 -7 р.)

рік

навчання

(в роках)

Кільк.

годин на ти-

ждень

Всього

годин

На

рік

Місце проведення

Занять

1. П Т М 6-7 І-й рік 4 144 Мошнівський

ліцей

2. П Т М 6-7 І-й рік 4 144 Мошнівський

ліцей

3. Оригамі 6-7 І-й рік 4 144 Яснозірський

ліцей

4. Ізостудія  «Весела палітра» 6 – 8 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ
5. Акомпаніатор 6 Мошнівський БК
Всього 24

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

гуртків ІІ (основного рівня)

ЦДЮТ Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкакської області

2022 – 2023 н.р. (станом на 01.09.2022)

 

 

п/п

 

 

Назва гуртка

Вік вихованців

(6-16 р.)

Термін

навчання

 

 

Кільк.

годин на тиж-день

Всьо-го

годин

на

рік

Місце проведення

занять

1 Історична реконструкція 9 – 15 І-й рік 6 216 Софіївка

БК

2 Операторів БПЛА  10 – 16 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ
3 Конструювання повітряних зміїв 10- 14 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ

 

4 Юні етнографи 11-15 І-й рік 6 216 Мошни, ЦДЮТ
5 Юні екологи 8-11 ІІ-й рік 6 216 Тубільцівсь- кий ліцей
6 Паперопластика  7-8 І-й рік 6 216 Мошни

ліцей

7 ПТМ 7-10 І- рік 6 216 Софіївка, БК
8 Оригамі 7-14 І-й рік 6 216 Софіївка, БК
9 Паперопластика 9-16 І-й рік 6 216 Шелепусь -кий ліцей
10 Народних

промислів

7-12 І-й рік 6 216 Софіївка

БК

11 Д П М 10-14 І-й рік 6 216 Софіївка

БК

12 ПТМ 9 – 10 ІІ-й рік 6 216 Мошнівсь- кий ліцей

 

13 Фото 10- 16 І-й рік 6 216 Софіївка

БК

14 Пластика 9- 12 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ

 

15

Оригамі

7-11 ІІ-й рік 6 216 Яснозірсь –кий БК

 

 

16 Оригамі 6-7 І-й рік 6 216 Яснозірський БК

 

17 Танцювальний «Веселка» 7-8 І-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ліцей
18 Танцювальний «Веселка» 9-10 ІІ-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ліцей
19 Літературно-творче об’єднання «Айстра» 7-8 І-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ліцей
20 Літературно-творче об’єднання «Айстра» 8-10 ІІ-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ліцей
21 Літературно-творче об’єднання «Айстра» 11-15 ІІІ-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ліцей

 

22 Фольклорний ансамбль
«Берегинька»
10-12 І-й рік 6 216 Мошнівський БК
23 Ізостудія  «Весела палітра» 9 – 10 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ
24 Танцювальний «Батман» 8-11 І-й рік 6 216 Яснозірсь -кий БК

 

25 Ізостудія «Весела палітра» 11 – 15  

ІІ-й рік

6 216 Мошни ЦДЮТ
26 Духових інструментів 11 – 16 ІІ-й рік 9 324 Мошни БК
27 Гончарства 9 – 16  

І-й рік

6 216 Мошни ЦДЮТ
28 «Яскраві барви» 7 – 10 І-й рік 6 216 Степанки БК
29 «Яскраві барви» 7 – 11 І-й рік 6 216 Хацьки БК
30 «Яскраві барви» 11 – 14 ІІ-й рік 6 216 Степанки БК
31 Художня оброб- ка деревини 9-15 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ
32 Сувенір 6-7 ІІ-й рік 6 216 Будищенсь- кий ліцей
33 Сувенір 7-9 ІІ-й рік 6 216 Будищенсь- кий ліцей
34 Майстерня мякої іграшки 8-11 ІІ-й рік 6 216 Будищенсь- кий ліцей
Вакансія 21
Всього 228

 

 

Кількісний склад

вихованців Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області

у 2022 – 2023 н.р.  

пп

Гуртки К-ть груп К-ть вихованц. Керівник Місце проведення занять
               Початково-техніч        4            58

 

1 ПТМ 3 46 З.В.Григуть Мошни, ліцей, ЦДЮТ
2 ПТМ 1 12 Н.І.Білик Софіївка, БК
                     Спортивно-технічні                    3             37

 

3 Історична реконструкція 1 13 В.І.Манькута Софіївка, БК
4 Конструювання повітряних зміїв 1 14 В.Я. Шепіль Мошни, ЦДЮТ
5 Оператори БПЛА 1 10 О.А.Павлов Мошни ЦДЮТ
             Художньо-технічні           21             243

 

6 Паперопластика 1 14 З.В.Григуть Мошни, ліцей
7 Фото 1 10 В.І. Манькута Софіївка, БК
8 Народні про­мисли 1 12 М.Ф.Кравець Софіївка, БК
9 ДПМ 1 12 М.Ф.Кравець Софіївка, БК
10 Паперопластики 1 11 Н.І.Білик Шелепухи ліцей
11 Оригамі 1 12 Н.І.Білик Софіївка, БК
12 Ліплення 1 11 С.В.Гусінський Мошни ЦДЮТ
13 Оригамі 3 34 К.П.Литвяк Яснозірський БК, Яснозірський ліцей
14 Ізостудія «Весела палітра» 3 31 В.Є.Міловицька Мошни, ЦДЮТ
15 «Яскраві барви» 2 29 А.М.Кондрамашина Степанки ,БК
16 «Яскраві барви» 1 12 А.М.Кондрамашина Хацьки, БК

 

17 Гончарства

 

1 10 С.В.Гусінський Мошни, ЦДЮТ
18 Художня обробка деревини 1 11 С.В.Гусінський Мошни, ЦДЮТ
19 Сувенір 2 22 Л.П.Колесник Будище, ліцей
20 Майстерня м’якої іграшки 1 12 Л.П.Колесник Будище, ліцей
        Художньо-естетичний            5          71

   

21 Фольклорний  ансамбль «Берегиннька» 1 15 Г.С.Однорог Мошнівський БК
22 Хореографічна студія «Веселка» 2 30 Ф.Г.Приходько Байбузи, ліцей
23 Танцювальний «Батман» 1 16 І.В.Вискварка Яснозірський БК
24 Гурток духових інструментів 1 10 С.Ю.Калініченко Мошнівський БК
               Еколого-краєзнавчий          2              24

 

25 Юні етнографи 1 12 Г.Д.Гаврилюк Мошни,  ЦДЮТ
26 Юні екологи 1 12 Г.Д.Гаврилюк Тубільці, ліцей
                Гуманітарний                   3              33

 

27   Літературно-творче

об’єднання «Айстра»

     3 33 Л.І.Марюх Байбузи, ліцей

Всього       38 груп    466   вихованців

 

 

Досягнення

колективу ЦДЮТ Мошнівської сільської ради у 2021 – 2022 навчальному році

Незважаючи на складнощі  дистанційного  навчання, війну,  колектив Центру добився вагомих результатів у своїй роботі

У 2021 – 2022 н.р. , як і в попередньому,  колектив Центру дитячої та юнацької творчості  Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області за результатами участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних очно-заочних масових заходах  виборов  Перше місце  серед багатопрофільних закладів позашкільної освіти Черкаської області.

Детальніше про наші досягнення дивіться у таблиці нижче.

 

№ П\П Виставки, конкурси, змагання Чим нагороджений Учасник Гурток в якому займається Керівник гуртка
 

1

Всеукраїнський конкурс мистецтв «Зірки МИР – ФЕСТ» Оргкомітет фестивалю.

Диплом 1 місце

 

Білик – Мовіла Поліна

 

Оригамі

 

Білик Н.І.

 

2

Всеукраїнський конкурс мистецтв «Зірки МИР – ФЕСТ» Оргкомітет фестивалю.

Диплом 2 місце

 

Білик – Мовіла Поліна

 

Оригамі

 

Білик Н.І.

 

3

Обласний етап Всеукраїнської акції «Турбота молоді тобі, Україно» Оргкомітет фестивалю.

Диплом 1 місце

Герасименко Ірина  

Юні екологи

 

Гаврилюк Г.Д.

 

4

Обласний етап Всеукраїнської акції «Турбота молоді тобі, Україно» Оргкомітет фестивалю.

Диплом 1 місце

 

Однорог Анастасія

 

Юні екологи

 

Гаврилюк Г.Д.

 

5

Обласний етап Всеукраїнської акції «Турбота молоді тобі, Україно» Оргкомітет фестивалю.

Диплом 1 місце

 

Ковтун Дмитро

 

Юні екологи

 

Гаврилюк Г.Д.

 

6

Обласний конкурс дитячого малюнку «Захисник України» Оргкомітет фестивалю.

Диплом 3 місце

 

Гусінська Марія

 

Весела палітра

 

Міловицька В.Є.

 

7

Обласний конкурс дитячого малюнку «Захисник України» Оргкомітет фестивалю.

Подяка

 

Міловицька В.Є.

 

8

Всеукраїнський творчий конкурс «День українського козацтва» Хореографія Робота «Їхали козаки» Громадська організація «Інвестресурс»

Диплом

2 місце

 

Колектив «Батман»

 

Танцювальний

 

Вискварка І.В.

 

9

Обласна виставка «Мистецтво ори гамі»

Робота «Кит»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

2 місце

 

Іщенко Поліна

 

Оригамі

 

Литв’як К.П.

 

10

Обласна виставка «Мистецтво ори гамі»

Робота «Літо на морі»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

2 місце

 

Вакуленко Богдана

 

Оригамі

 

Литв’як К.П.

 

11

Обласний етап конкурсу «Галерея кімнатних рослин» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

2 місце

Гурток

«Юні екологи»

«Юні екологи» Гаврилюк Г.Д.
 

12

Обласний етап конкурсу «Галерея кімнатних рослин» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

3 місце

 

Герасименко Ірина

 

Юні етнографи

 

Гаврилюк Г.Д.

 

13

Обласний етап конкурсу «Галерея кімнатних рослин» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

3 місце

 

Ковтун Дмитро

 

«Юні екологи»

 

Гаврилюк Г.Д.

 

14

Обласний етап конкурсу «Галерея кімнатних рослин» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

 

Герасименко Ірина

 

Юні етнографи

 

Гаврилюк Г.Д.

 

15

Обласний етап конкурсу «Галерея кімнатних рослин» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

Клименко Яна  

Юні етнографи

 

Гаврилюк Г.Д.

 

16

Обласний етап конкурсу «Галерея кімнатних рослин» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Подяка

Гаврилюк Г.Д.
 

17

Обласний етап конкурсу «Золота паляниця колосом іскриться» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

3 місце

Герасименко Ірина

Герасименко Анна

 

Юні етнографи

 

Гаврилюк Г.Д.

 

18

Обласний етап конкурсу «Птах року» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

 

Середенко Вікторія

 

Юні етнографи

 

Гаврилюк Г.Д.

 

19

Обласний етап конкурсу «Птах року» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

Клименко В’ячеслав  

Юні етнографи

 

Гаврилюк Г.Д.

 

20

Обласний етап конкурсу «Птах року» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

Герасименко Анна  

Юні етнографи

 

Гаврилюк Г.Д.

 

21

Обласний етап конкурсу «Птах року» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

Герасименко Ірина

 

 

Юні етнографи

 

Гаврилюк Г.Д.

 

22

Обласний етап конкурсу «Птах року» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

 

Козодой Анастасія

 

Юні етнографи

 

Гаврилюк Г.Д.

 

23

Обласний заочний конкурс дитячого кіно та телебачення «Веселка» ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

 

Колективна робота

 

Відеостудія

 

Павлов О.А.

 

24

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна»

Номінація «Пам’ятки архітектури»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

2 місце

 

Бондаренко Дар’я

 

Відеостудія

 

Павлов О.А.

 

25

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна»

Номінація «Живий світ»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

 

Федоренко Олександр

 

Фото

 

Манькута В.І.

 

26

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна»

Номінація « Живий світ»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

 

Синчак Анжела

 

Відеостудія

 

Павлов О.А.

 

27

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна»

Номінація « Експерементальне фото»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

 

Власова Оксана

 

Фото

 

Манькута В.І.

 

28

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна»

Номінація « Репортажний портрет»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

2 місце

 

Бондаренко Дар’я

 

Відеостудія

 

Павлов О.А.

 

29

За активну участь і високі досягнення в обласних і всеукраїнських очно – заочних масових заходах ЧОЦНТТУМ

Грамота

 

Манькута В.І.

 

30

За високі показники за підсумками у 2020 – 2021 навчальному році та з нагоди Дня працівників освіти Управління освіти і науки ЧОДА

Почесна Грамота

 

Якименко М.М.

 

31

За високі показники за підсумками у 2020 – 2021 навчальному році та з нагоди Дня працівників освіти Управління освіти і науки ЧОДА

Почесна Грамота

 

Шепіль В. Я.

 

32

За результатами участі в обласних  і всеукраїнських очно – заочних масових заходах науково – технічного напрямку у 2020 – 2021 н.р. ЧОЦНТТУМ

Грамота

1 місце

 

Колектив ЦДЮТ

 

33

Обласний конкурс дитячого кіно та телебачення «Веселка» ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

Колектив вихованців відеогуртка відео  

Павлов О.А.

 

34

Обласний конкурс «Новорічна композиція» ОЦРОД

Грамота

2 місце

 

Білик Поліна

 

Оригамі

 

Білик Н.І.

 

35

Обласний конкурс «Новорічна композиція» ОЦРОД

Грамота

2 місце

Козовий Артем

Гречуха Ярослав

 

ПТМ

 

Григуть З.В.

 

36

Обласний конкурс «Новорічна композиція» ОЦРОД

Грамота

1 місце

 

Здор Анна

 

Народні промисли

 

Кравець М.Ф.

 

37

Обласний етап конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна» ОЦРОД

Грамота

3 місце

 

Синчак Анжела

відео  

Павлов О.А.

 

38

Обласний етап конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна» ОЦРОД

Грамота

2 місце

Бондренко Дар’я відео  

Павлов О.А.

 

39

Обласний етап конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна» ОЦРОД

Грамота

2 місце

 

Щербина Владислава

відео  

Павлов О.А.

 

40

Обласний етап конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна» ОЦРОД

Грамота

2 місце

Бондренко Дар’я відео  

Павлов О.А.

 

41

Обласний етап конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна» ОЦРОД

Грамота

1 місце

 

Федоренко Олександр

 

Фото

 

Манькута В.І.

 

42

Відкриті міські змагання учнівської молоді з повітряних зміїв «Діти за мирне небо України»

м. Луцьк

Департамент освіти Луцької міської ради

Диплом

3 місце

 

 

Луценко Артем

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

43

Відкриті міські змагання учнівської молоді з повітряних зміїв «Діти за мирне небо України»

м. Луцьк

Департамент освіти Луцької міської ради

Диплом

2 місце

 

Луцик Анастасія

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

44

Відкриті міські змагання учнівської молоді з повітряних зміїв «Діти за мирне небо України»

м. Луцьк

Департамент освіти Луцької міської ради

Диплом

3 місце

 

Масоха Сергій

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

45

Відкриті міські змагання учнівської молоді з повітряних зміїв «Діти за мирне небо України»

м. Луцьк

Департамент освіти Луцької міської ради

Диплом

3 місце

 

Соломаха Сергій

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

46

Відкриті міські змагання учнівської молоді з повітряних зміїв «Діти за мирне небо України»

м. Луцьк

Департамент освіти Луцької міської ради

Подяка

 

Шепіль В.Я.

 

47

Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»

Робота Інопланетянин»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

 

Здір Анна

 

ДПМ

 

Кравець М.Ф.

 

48

Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»

Робота «На чужій планеті»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

Гусінський Даниіл  

Ліплення

 

Гусінський С.В.

 

49

Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»

Робота «Зорепад»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

Кондрамашина Ангеліна  

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

50

Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»

Робота»Володарка Всесвіту»

УДЦПО

Диплом

1 місце

Кондрамашина Ангеліна  

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

51

Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»

Робота «Космічна веселка»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

 

Сташенко Вероніка

 

Фото

 

Манькута В.І.

 

52

Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»

Робота»Володарка Всесвіту»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

Кондрамашина Ангеліна  

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

53

Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»

Робота Інопланетянин»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

 

Здір Анна

 

ДПМ

 

Кравець М.Ф.

 

54

Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»

Робота «На чужій планеті»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

Гусінський Даниіл  

Ліплення

 

Гусінський С.В.

 

55

Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»

Робота «Зорепад»

ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

Кондрамашина Ангеліна  

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

56

Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»

Робота»Володарка Всесвіту»

УДЦПО

Диплом

1 місце

Кондрамашина Ангеліна  

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

57

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна Диплом Кондрамашина Ангеліна  

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

58

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна Диплом  

Тертична Софія

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

59

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна Диплом  

Стромець Марина

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

60

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна  

Диплом

 

Невгод Єлизавета

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

61

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна  

Диплом

 

Жила Ольга

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

62

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна  

Диплом

 

Мусієнко Катерина

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

63

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна  

Диплом

 

Чубенко Анна

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

64

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна  

Диплом

 

Гопкіна Тетяна

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

65

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна  

Диплом

 

Самофал Анастасія

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

66

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна  

Диплом

 

Кириленко Дарина

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

67

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна  

Диплом

 

Москалюк Анна

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

68

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна  

Диплом

 

Порубайміх Анастасія

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

69

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна  

Диплом

 

Замирайло Єва

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

70

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна  

Диплом

 

Зеленько Віолетта

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

71

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна  

Диплом

 

Зайченко Анна

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

72

Всеукраїнська виставка дитячих малюнків «Україна» – мирна країна  

Диплом

 

Коваленко Юлія

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

73

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу – змагань учнів молодшого шкільного віку з ПТМ ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

Команда в складі:

Василенка Дениса

Козового Артема

 

ПТМ

 

Григуть З.В.

 

74

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу – змагань учнів молодшого шкільного віку з ПТМ Номінація «Творче завдання» ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

 

Козовий Артем

 

ПТМ

 

Григуть З.В.

 

75

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу – змагань учнів молодшого шкільного віку з ПТМ Номінація «Теоретичний залік» ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

 

Козовий Артем

 

ПТМ

 

Григуть З.В.

 

76

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу – змагань учнів молодшого шкільного віку з ПТМ Номінація «Конструкторське завдання» ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

 

 

Василенко Денис

 

ПТМ

 

Григуть З.В.

 

77

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу – змагань учнів молодшого шкільного віку з ПТМ Номінація «Технічне завдання» ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

 

 

Василенко Денис

 

ПТМ

 

Григуть З.В.

 

78

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу – змагань учнів молодшого шкільного віку з ПТМ. За підготовку команди ЧОЦНТТУМ

Грамота

 

Григуть З.В.

 

79

Всеукраїнський конкурс – змагання учнів молодшого шкільного віку з ПТМ Номінація «Теоретичний залік» УДЦПО

Диплом

 

Козовий Артем

 

ПТМ

 

Григуть З.В.

 

80

Всеукраїнський конкурс – змагання учнів молодшого шкільного віку з ПТМ Номінація «Творче завдання» УДЦПО

Диплом

2 місце

 

Козовий Артем

 

ПТМ

 

Григуть З.В.

 

81

Всеукраїнський конкурс – змагання учнів молодшого шкільного віку з ПТМ Номінація «Технічне завдання» УДЦПО

Диплом

1 місце

 

 

Василенко Денис

 

ПТМ

 

Григуть З.В.

 

82

Всеукраїнський конкурс – змагання учнів молодшого шкільного віку з ПТМ Номінація «Конструкторське завдання» УДЦПО

Диплом

3 місце

 

 

Василенко Денис

 

ПТМ

 

Григуть З.В.

 

83

Всеукраїнський конкурс – змагання учнів молодшого шкільного віку з ПТМ

За підготовку команди

УДЦПО

Грамота

 

 

Григуть З.В.

 

84

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. Клас зміїв – Z УДЦПО

Диплом

3 місце

 

Луцик Анастасія

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

85

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. Клас зміїв – Z – 4 УДЦПО

Диплом

2 місце

 

Іщенко Роман

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

86

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. Клас зміїв – Z – 7 УДЦПО

Диплом

3 місце

 

Соломаха Сергій

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

87

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. УДЦПО

Диплом

3 місце

Команда в складі:

Луцик Анастасії

Іщенка Романа

Соломахи Сергія

Базилевського Ростислава

Луценка Артема

Масохи Сергія

 

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

88

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. Клас зміїв – Z – 2 УДЦПО

Диплом

 

 

Іщенко Роман

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

89

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. Клас зміїв – Z – 2 УДЦПО

Диплом

 

 

Базилевський Ростислав

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

90

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. Клас зміїв – Z – 3 УДЦПО

Диплом

 

 

Базилевський Ростислав

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

91

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. Клас зміїв – Z – 1 УДЦПО

Диплом

 

 

Луценко Артем

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

92

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. Клас зміїв – Z УДЦПО

Диплом

 

 

Луценко Артем

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

94

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. Клас зміїв – Z – 1 УДЦПО

Диплом

 

 

Луцик Анастасія

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

95

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. Клас зміїв – Z УДЦПО

Диплом

 

 

Масоха Сергій

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

96

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. Клас зміїв – Z – 4 УДЦПО

Диплом

 

 

Масоха Сергій

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

97

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. Клас зміїв – Z – 3 УДЦПО

Диплом

3 місце

 

Соломаха Сергій

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

98

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. За підготовку учасника. УДЦПО

Подяка

 

Шепіль В.Я.

 

99

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. За підготовку команди УДЦПО

Грамота

 

 

Шепіль В.Я.

 

100

Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв на кубок УДЦПО. За судівство. УДЦПО

Подяка

 

Шепіль В.Я.

 

101

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «Інші техніки виконання». Робота «Ялинка чудес» ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

 

Гречуха Ярослав

 

ДПМ

 

Григуть З.В.

 

102

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «Художнє різьблення по дереву». Робота «Шкатулка» ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

 

Гречуха Ярослав

 

Обробка деревини

 

Гусінський С.В.

 

103

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «Графіка». Робота «Весняні аромати» ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

 

Гусінська Марія

 

Ізостудія

 

Міловицька В.Є.

 

104

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «Гончарство та художня кераміка». Робота «Ніжні почуття» ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

 

Гусінська Марія

 

 

Ліплення

 

Гусінський С.В.

 

105

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «М’яка іграшка». Робота «Котофей» ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

 

Дараган Альбіна

 

М’яка іграшка

 

Колесник Л.П.

 

106

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «Графіка». Робота «Околиця мого села» ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

 

Дзюба Меланія

 

Ізостудія

 

Міловицька В.Є.

 

107

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «Вироби з тіста». Робота «Янгол» ЧОЦНТТУМ

Диплом

2 місце

 

Кондрамашина Ангеліна

 

ДПМ

 

Кондрамашина А.М.

 

108

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «Писакарство». Робота «Великодній оберіг» ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

 

Костриця Катерина

 

ДПМ

 

Литв’як К.П.

 

109

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». За підготовку вихованців ЧОЦНТТУМ

Грамота

 

 

Міловицька В.Є.

 

110

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «Інші техніки виконання». Робота «Проліски» ЧОЦНТТУМ

Диплом

2 місце

 

Невгод Марія

 

ДПМ

 

Кондрамашина А.М.

 

111

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «Писакарство». Робота «Великодній оберіг» ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

 

Костриця Катерина

 

ДПМ

 

Литв’як К.П.

 

112

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «Живопис». Робота «Зимовий вечір крізь вікно» ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

 

Пустова Єлизавета

 

ДПМ

 

Кравець М.Ф.

 

113

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «Декоративний розпис». Робота «Віночок польових квітів» ЧОЦНТТУМ

Диплом

2 місце

 

Пустова Єлизавета

 

ДПМ

 

Кравець М.Ф.

 

114

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «Батик». Робота «Золота моя хатина» ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

 

Рощепій Аня

 

Ізостудія

 

Міловицька В.Є.

 

115

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «Витинання». Робота «Дерево життя» ЧОЦНТТУМ

Диплом

3 місце

 

Устименко Богдана

 

ДПМ

 

Григуть З.В.

 

116

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінація «Писакарство». Робота «Великодній оберіг» ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

 

Чепурна Богдана

 

ДПМ

 

Литв’як К.П.

 

117

Обласний конкурс «Домашні улюбленці» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

1місце

 

Гаць Ангеліна

 

фото

 

Манькута В.І.

 

118

Обласний конкурс «Домашні улюбленці» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

2 місце

 

Ткаченко Вікторія

 

Сувенір

 

Колесник Л.П.

 

119

Міжнародний полікультурний фестиваль – конкурс «Переяславський дивограй» Диплом

2 місце

 

 

Кодрамашина Ангеліна

 

ДПМ

Кодрамашина А.М.
 

120

Міжнародний полікультурний фестиваль – конкурс «Переяславський дивограй»  

Подяка

Кодрамашина А.М.
 

121

Обласний етап всеукраїнської виставки – конкурсу НТТ учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі Україно!» Робота «Марсохід» ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

Яковенко Ярослав

Сташенко Ярослав

 

Історична реконструкція

 

Манькута В.І.

 

122

Обласний етап всеукраїнської виставки – конкурсу НТТ учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі Україно!» Робота «Лук» ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

 

Майор Ілля

 

Історична реконструкція

 

Манькута В.І.

 

123

Обласний етап всеукраїнської виставки – конкурсу НТТ учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі Україно!» Робота «Повітряний змій» ЧОЦНТТУМ

Диплом

1 місце

 

Луценко Артем

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

124

Обласний етап всеукраїнської виставки – конкурсу НТТ учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі Україно!» ЧОЦНТТУМ

Грамота

 

Манькута В.І.

 

125

Обласна виставка «Зоологічна галерея» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

1 місце

 

Гусінська Марія

 

ДПМ

 

Гусінський С.В.

 

126

Обласна виставка «Зоологічна галерея» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

3 місце

 

Кондрамашина Ангеліна

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

127

Обласна виставка «Зоологічна галерея» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

3 місце

 

Харченко Каріна

 

Натуралісти

 

Гаврилюк Г.Д.

 

128

Обласна виставка «Зоологічна галерея» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

За участь

 

Клименко Марія

 

Натуралісти

 

Гаврилюк Г.Д.

 

129

Обласна виставка «Зоологічна галерея» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

За участь

 

Герасименко Іра

 

Натуралісти

 

Гаврилюк Г.Д.

 

130

Обласна виставка «Зоологічна галерея» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

За участь

 

Тертична Софія

 

Натуралісти

 

Гаврилюк Г.Д.

 

131

Обласна виставка «Зоологічна галерея» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Диплом

За участь

 

Стромець Марина

 

ДПМ

Кондрамашина А.М.
 

132

Обласна виставка «Зоологічна галерея» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Грамота

 

Гаврилюк Г.Д.

 

133

Обласна виставка «Зоологічна галерея» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Грамота

Гусінський С.В.
 

134

Обласна виставка «Зоологічна галерея» КЗ ЧОЦРОД ЧОР

Грамота

Кондрамашина А.М.
 

135

 Всеукраїнська виставка – конкурс НТТ учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі Україно!» Робота «Діюча модель лука» УДЦПО

Диплом

2 місце

 

Майор Ілля

Компанієць Данило

 

Історична реконструкція

 

Манькута В.І.

 

136

 Всеукраїнська виставка – конкурс НТТ учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі Україно!» Робота «Марсохід» УДЦПО

Диплом

3 місце

 

Яковенко Ярослав

Сташенко Ярослав

 

Історична реконструкція

 

Манькута В.І.

 

137

 Всеукраїнська виставка – конкурс НТТ учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі Україно!» Робота «Корабель» УДЦПО

Диплом

За участь

 

Гусінський Ілля

 

Обробка деревини

 

Гусінський С.В.

 

138

Міжнародний фестиваль в Ірландії  “Mayo International Kite Festival” Achill Island  

Грамота

Базилевський Ростислав

 

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

139

Міжнародний фестиваль в Ірландії  “Mayo International Kite Festival” Achill Island  

Грамота

 

Шепіль В.Я.

 

140

Міжнародний фестиваль в Ірландії  “Mayo International Kite Festival” Achill Island  

Грамота

Команда в складі:

Базилевського Ярослава

Божинської Богдани

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

141

За активну участь в організації Дня Незалежності України в Дубліні Посольство України в Ірландії

Подяка

Базилевському Ростиславу

 

 

Повітряні змії

 

Шепіль В.Я.

 

142

За активну участь в організації Дня Незалежності України в Дубліні Посольство України в Ірландії

Подяка

 

Шепілю В.Я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

МОШНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

на 2021 – 2022 н.р.

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

 

Рішенням педагогічної ради

Центру дитячої та юнацької творчості

Протокол №__1__   від 30.08.2021

Голова педагогічної ради

____________М.М.Якименко

 

 

 

НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ

 

Наказ №__16_____ від 30.08.2021

По Центру дитячої та юнацької творчості

 

 

 

 

 

с.Мошни

 

Вступ

Освітня програма Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (ЦДЮТ) – це нормативний документ, який містить характеристику змісту позашкільної освіти, особливості організації освітнього процесу та освітню місію закладу.

Освітня програма вибудована з урахуванням диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації та працівників закладу, збереження єдиного освітнього простору в регіоні, соціального захисту вихованців, учнів і слухачів, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

Освітня програма ЦДЮТ є засобом забезпечення реальних умов для вибору індивідуальної траєкторії розвитку, гарантом досягнення обраних освітніх рівнів, технологічним засобом управління якістю позашкільної освіти.

Освітня програма узгоджена із законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635, Типовими навчальними планами для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676, Указом Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих та талановитих дітей та молоді» від 30.09. 2010 р. № 927/2010,

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленою указом Президента України від 25.06. 2013 р. за № 344/2013,

Типовим переліком навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних,           туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи  Міністерства освіти і науки України,  затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2002 № 5,

Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього  процесу в установах і закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 року № 1669 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.012018 року за № 100/31552,

Концепцією національно-патріотичного виховання в системі освіти України та Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України у редакції наказу Міністерства освіти і наукиУкраїни від 29.07. 2019 р. № 1038,

Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої
Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019,

Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки,

освітніми запитами дітей та їх батьків,

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Структура навчального року.

Навчальний рік у Центрі дитячої та юнацької творчості   починається 15 вересня.

З 1 по 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків.  Цей  період вважається робочим часом керівника гуртка.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

I семестр – з 15 вересня до 31 грудня.

II семестр – з 1 січня до 31 травня.

У канікулярні,   святкові   та   неробочі   дні  ЦДЮТ  працює   за   окремим   планом,   затвердженим  керівником  закладу. У вихідні дні заклад працює відповідно до розкладу занять гуртків.

У літній  період  освітній процес ЦДЮТ здійснюється  за  окремим  планом  і  передбачає   роботу гуртків,   секцій,   клубів,  творчих  об’єднань  безпосередньо  в закладі,  організацію профільних таборів,  змін,  участь у  роботі оздоровчих  таборів  (за  угодою),  роботу  на навчально-дослідних ділянках,  екскурсії в природу, на виробництво тощо.

 1. Місія, візія та ключові цінності закладу

Місія закладу – сприяння кожному здобувачу освіти в цілісному розвитку та лідерському становленні; служіння людині, громаді, суспільству. Співпраці педагогів, вихованців, батьків та громадськості, використовуючи сучасні наукові, освітні та інформаційні технології.

Формування і розвиток всебічно розвиненої,  освіченої, стратегічно мислячої, конкурентоздатної, гуманістично спрямованої особистості з почуттям національної свідомості, з громадською позицією, системою наукових знань про природу, людину, суспільство; готової до суспільного самовизначення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідні життєві цінності і пріоритети,які забезпечують готовність до соціально та екологічно відповідальної діяльності; особистості з творчим, перспективним, екоцентричним мисленням, здатну знаходити нетрадиційні рішення  в життєвих ситуаціях, що забезпечить  її самовизначення та успіх у житті. Виховання громадянина України.

Візія закладу:

Оновлення цілей і змісту позашкільної освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної/дитиноцентрованої/орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку;

створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для розвитку особистості;

розвиток науково-педагогічного потенціалу, удосконалення науково-дослідницької, освітньої та інноваційної діяльності;

забезпечення доступності позашкільної освіти, гарантування громадянам права на її здобуття;

сприяння розкриттю лідерських якостей здобувачів освіти шляхом їх участі в самоврядуванні закладу;

створення умов для змістовного дозвілля здобувачів освіти та працівників закладу;

відкритість та забезпечення інформування спільноти;

служіння громаді.

Для багатопрофільного закладу важливим є осмислення того, що освіта для сталого (збалансованого) розвитку є новим етапом розвиту компонентів комплексної системи освіти, коли її складові стають рівнозначними.

Ключові цінності:Україна, сталий розвиток, дитина, громада, професіоналізм,  компетентність, довіра,  духовність,  лідерство,  відповідальність,  екоцентризм.

 1. Мета та завдання освітнього процесу у ЦДЮТ

Метою освітнього процесу в закладі  є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, еколого-натуралістичної, художньо-естетичної, декоративно-ужиткової, спортивно-технічної творчості,  науки, культури, фізичної культури, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої само- та/або професійної реалізації.

Основними завданнями є:

збереження мережі та підвищення якості освітньої діяльності закладу, зокрема на базі шкіл району та ОТГ;

створення умов для забезпечення професійної та наукової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу;

збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу, вирішення питань збільшення його фінансування;

соціальний захист учасників освітнього процесу;

вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;

формування емоційного інтелекту у вихованців та педагогів Центру, зокрема, розвиток ряду компетентностей у сферах самосвідомості та саморегуляції; ефективної міжособистісної взаємодії, комунікації; адаптації, стресостійкості;

формування толерантного світогляду учасників освітнього процесу на базі гуманістичних і морально-етичних цінностей, виваженості, відповідальності (що формуються, зокрема, на засадах ефективного критичного мислення, медіа-грамотності, здатності жити в мультикультуральному середовищі та схильності вчитися впродовж життя);

формування в учасників освітнього процесу свідомого та відповідального ставлення до власного психічного та фізичного здоров’я, навичок безпечної, екологічно орієнтованої поведінки;

створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для  родини;

створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;

здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;

організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм;

профілактика бездоглядності, правопорушень;

виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;

вдосконалення організаційних форм, методів і засобів освітнього процесу;

поглиблення співпраці з науковими установами для забезпечення якості та ефективності проведення науково-дослідницької  роботи;

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;

інформування батьків та громадськість з питань освітньої діяльності закладу через засоби масової інформації,  удосконалити функціонування офіційного Wеb-сайту закладу.

Головні принципи освітнього процесу:

гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;

єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;

 демократизація, що передбачає автономію закладу у вирішенні основних питань змісту його діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;

науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети позашкільної освіти;

 безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання зусиль ЦДЮТ з іншими закладами та організаціями;

цілісність і наступність освіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;

 багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, референції та індивідуалізованого освітнього процесу;

добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності;

самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні   психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;

практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

Зміст освітнього процесу ґрунтується на засадах особистісного замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність та варіативність.

Освітній процес у закладі здійснюється за початково-технічним, спортивно-технічним, художньо-технічним, туристсько-краєзнавчим, художньо-естетичним, еколого-краєзнавчим, гуманітарним напрямами відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту».

ІІІ. Система управління освітнім процесом.

В управлінні освітнім процесом беруть участь директор ЦДЮТ, заступник директора,  методисти, керівники гуртків. Кожен елемент системи позашкільного виховання взаємодіє з іншими елементами системи і має свої функціональні призначення. Погодження діяльності відбувається через розподіл функціональних обов’язків та прав співробітників.

Управління освітнім процесом орієнтовано на формування здібностей до самоуправління всіх учасників педагогічного процесу; гуманітарний характер управління, що передбачає залучення до аналізу ситуації, постановку проблеми, ухвалення управлінських рішень всіх суб’єктів освітнього процесу, використання аналітичних для рефлексії і експертних процедур в управлінні.

Адміністративне управління здійснює директор ЦДЮТ. Основною функцією директора є координація діяльності всіх учасників освітньо-виховного процесу через педагогічну раду, методичну раду, інноваційну діяльність. На цій основі у ЦДЮТ створена модель управління інноваційною діяльністю, яка дає змогу реалізувати й вивчити практичну доцільність упровадження освітніх інновацій.

В управлінні інноваційними процесами застосовуються нові принципи управління й створення при цьому відповідних умов для:

– постійної реалізації освітніх нововведень;

– надання конкурентоспроможних освітніх послуг;

– здійснення оперативного інформаційного зв’язку з усіма учасниками освітнього процесу;

– допрофесійна підготовка вихованців, їх адаптованість до швидко змінюваних вимог суспільства.

Управління інноваційною діяльністю неможливе без управління самоосвітньою діяльністю педагога  закладу позашкільної освіти, яке має чітко окреслені завдання:

– створення педагогу умов для інтелектуального, соціального й духовного розвитку, самореалізації;

– досягнення оптимальної реалізації впливу самоосвіти на розвиток особистості керівника гуртка;

– забезпечення максимальної мобілізації психічних ресурсів особистості з метою її самореалізації

 1. Навчальний план та обґрунтування його вибору

При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 р. № 676.

Освітня програма  враховує різні класифікації гуртків (початковий, основний), визначені Положенням про позашкільний навчальний заклад зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.08. 2010р. № 769.

Рівень гуртка (початковий, основний), а також термін навчання обумовлюється специфікою їх діяльності та навчальними програмами. Порядок створення та організації діяльності гуртків та інших творчих об’єднань початкового, основного  рівнів навчання базується на принципі наступності від одного рівня до іншого. Кількість  навчальних годин на тиждень залежить від рівня навчання. Загальна кількість навчальних годин обумовлюється виконанням навчальних програм (Додаток 1).

VІ. Методичне забезпечення освітньої програми

Функції методичної служби: діагностична, корекційна, дослідницька, експерт­на і маркетингова.

У методичному супроводі спрямовано діяльність не тільки на задоволення актуальних освітніх потреб педагогічних працівників, але й на випередження, прогнозування та створення умов для виявлення потен­ційних освітніх потреб, поява яких визначається но­ви­ми вимогами до освітнього процесу; забезпечення права вибору методичної послуги, що дає можливість реалізації індивідуального освітнього маршруту педагога як засобу досягнення нової якості його профе­сійної діяльності.

Запропоновано види методичних послуг:

–  інформаційні (ресурсне забезпечення взаємодії педагога та методиста);

–освітньо-методичні (сприяння педагогам в освоєнні нових освітніх технологій, педагогічних технологій, форм організації освітнього процесу);

–  науково-методичні (дослідницькі, пошукові, самоосвітні);

– організаційно–методичні (визначення основних напрямів, удосконалення методик і технологій);

– експертно–аналітичні (система моніторингу якості освітніх результатів);

– соціально–психологічна та правова підтримка (психолого-педагогічний супровід професійної діяльності, профі­лак­тика та зняття професійних конфліктів, збагачення соці­ального досвіду дорослих і дітей).

Приділяється значна  увага самоосвіті, саморозвитку педагогів. Кожен керівник гуртка працює над індивідуальною проблемною темою за власним вибором. Окремі керівники підвищують свої фахові знання через проходження тренінгів,  майстер-класів, семінарів, тощо  у різних профільних установах та закладах, відвідування виставок  за сферою діяльності, одержують додаткову освіту.

Проводиться діагностика професійної компетентності педагогічних працівників (відвідування гурткових занять, аналіз занять, картка зростання педагогічної майстерності, методичний щоденник), а також досліджується психологічне підґрунтя їх діяльності – мотивація, вектор професійної спрямованості, рівень суб’єктивного контролю, особистісні риси. Окрема увага приділяється проблемам професійного вигорання (як наслідок дії тривалого дистресу).

Завдання методичної служби щодо створення особистісно-орієнтованої системи професійного зростання педагога:

– розвиток творчої, інтелектуальної  активності педагога та здобувача освіти;

– постійний моніторинг суб’єктів освітнього процесу щодо визначення їхніх інтересів, уподобань, здібностей, можливостей, бажань, забезпечення умов і змісту педагогічної діяльності для їх максимальної реалізації;

– заохочення педагогів  до свого професійного та особистісного розвитку й зростання, прагнення вчителів до самоосвіти, саморозвитку, творчості, прояву ініціативи;

– постійне моделювання умов на основі створення ситуацій успіху, завдяки яким спостерігається зростання особистості, з’являються мотиви до самовизначення, самоактуалізації, самореалізації та забезпечення їх реалізацій;

– створення умов, які передбачають відповідальність за результати та наслідки своєї діяльності;

– вирішення проблеми створення нового комунікативного простору, який буде зразком якісно нових стосунків «керівник гуртка – вихованець»;

– забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання, що відповідають освітній програмі;

– постійно підвищувати рівень загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення освітнього процесу;

– проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

– виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації освітнього процесу; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;

– опановувати методологічні та теоретичні основи екологічної науки; досконало оволодівати методикою викладання тем програми гуртка;

– підвищувати рівень загальної культури;

– вивчати й використовувати у педагогічній практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду;

– піддавати моніторингу результати участі педагогів у всіх формах методичної роботи;

– забезпечення відповідальності кожного за результат своєї діяльності.

Незмінними залишаються такі форми методичної роботи як методична рада, методичне об’єднання, творчі групи, майстер-класи.

Актуальним питанням є якісне та кількісне забезпечення закладу освітніми програмами, методичними посібниками, які розроблено з урахуванням компетентнісного та діяльнісного підходів до освітнього процесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень науки.

Освітній процес у ЦДЮТ здійснюється за освітніми програмами, рекомендованими та  затвердженими Міністерством освіти і науки України, центральними та місцевими органами виконавчої влади.

В програмному забезпеченні враховано переорієнтацію змісту позашкільної освіти на цілі сталого розвитку, що передбачає пізнання дітьми  навколишнього середовища свого міста чи села, своєї малої батьківщини, проблем і перспектив свого регіону та України в цілому.

Саме позашкільна освіта має формувати такі гуманітарні цінності, як ставлення до себе та довкілля, стиль життя, активну життєву позицію. Загальною метою освітніх програм є формування ключових компетентностей особистості, створення умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення молоді засобами поглибленої позашкільної освіти. Програми, за якими працюють педагоги центру,  об’єднані загальною ідеологією надання якісної позашкільної освіти на засадах формування у дітей ноосферного мислення в умовах постіндустріального суспільства. Акцент у навчальних програмах зміщується з області знань в область особистого ставлення і ціннісних орієнтацій.

Вдосконалюється зміст програмно-методичного забезпечення роботи творчих об’єднань, гуртків, в інтересах освіти сталого розвитку, шляхом запровадження  адаптованих програм педагогами відповідного профілю, віку дітей, запитів вихованців, учнів і слухачів та їх батьків.

Головним критерієм діяльності методичної служби Центру залишається питання якості і результативності освітнього процесу в інформаційному суспільстві, яке дуже швидко змінюється, відбір змісту і ціннісних орієнтацій у розвитку особистості дитини, допомоги в його індивідуальному становленні.

VІI. Організація освітнього процесу в закладі позашкільної освіти

Освітня діяльність – процес формування навичок та компетентностей вихованців, учнів і слухачів з початково-технічного, спортивно-технічного, художньо-технічного, туристсько-краєзнавчого, художньо-естетичного, еколого-краєзнавчого, гуманітарного напрямів позашкільної освіти, розвитку їх інтелектуальних, творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів особистості.

Освітній процес в системі позашкільної освіти – система науково-методичних, педагогічних, психологічних, практичних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання в системі позашкільної освіти.

Освітній процес в закладі  організовано за такими організаційними формами:  творчі об’єднання;  гуртки;  студії; ансамблі.

Заняття проводяться у формі індивідуальних і групових занять. Вибір форм і методів навчання педпрацівники закладу визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

Середня наповнюваність гуртків становить  15 вихованців, учнів.

Актуальним питанням є якісне та кількісне забезпечення закладу освітніми програмами, методичними посібниками, які розроблено з урахуванням компетентнісного та діяльнісного підходів до освітнього процесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень науки.

Освітній процес здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я у різноманітних організаційних формах, передбачених Статутом ЦДЮТ.

З метою розвитку та підтримки обдарованих і талановитих вихованців, учнів, здобуття ними практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері дослідництва, а також для задоволення їх потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації Центром організовано індивідуальну та групову форми роботи. Індивідуальна та групова форми роботи організовуються за напрямами позашкільної освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651 «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах». До індивідуальної форм роботи залучаються вихованці, учні, слухачі, які потребують професійної допомоги для поглиблення знань, відповідно до їх творчих здібностей і обдарованості та вдосконалення набутих навичок, умінь.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку в освітньому процесі.

Формами контролю за результативністю навчання є опитування, тестування, участь у профільних творчих конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях, зльотах та зборах, змаганнях, захист освітнього проекту, формування портфоліо, підсумкове заняття.

УІІІ. Очікувані результати реалізації освітньої програми

Як результат реалізації освітньої програми є сформованість у вихованців, учнів і слухачів освітньої, пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів  суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практичні компетентності передбачають формування різноманітних вмінь і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися у соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до навколишнього середовища, себе та інших, вміння працювати в колективі.

Розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого становлення, формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України.

Очікуваним результатом модернізації має стати ефективна та якісна освіта, що базуватиметься на трьох ключових компонентах: вмотивований педагог, який допомагає кожній дитині повірити в свої здібності та розкрити власний потенціал; зміст освіти, що поєднує знання та практичні навички, необхідні для успішної самореалізації в житті; орієнтація на учня з урахуванням його потреб та інтересів для поліпшення результатів навчання.

Збереження та підвищення ефективності мережі закладу, збільшення доступності позашкільної освіти сприятиме запобіганню соціальних ризиків: розповсюдженню в дитячому середовищі антисоціальних та девіантних проявів (безпритульність, злочинність, шкідливі звички, ігрова комп’ютерна залежність тощо), погіршенню стану здоров’я дітей тощо.

Освітня програма зорієнтована на роботу гуртків ЦДЮТ протягом всіх днів тижня згідно з розкладом.

В установі працює 43 групи  гуртків, які своєю роботою охоплюють 691 дитину. Початковий рівень охоплює 95 вихованці, об’єднаних в 5 груп. Основний рівень – 596 вихованців, 38 навчальних групи. Термін навчання в гуртках від 1 до 4 років. Гуртки працюють  при 6 ЗЗСО, БК с. Софіївка, БК с. Степанки, БК с.Хацьки, БК с.Мошни та ЦДЮТ.

Обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень  є участь вихованців в різного рівня змаганнях, конкурсах, виставках, фестивалях тощо.

 

Заняття в гуртках ЦДЮТ проводяться українською мовою.

 

Вікова категорія вихованців від 6 до 18 років.

 

Середня наповнюваність груп 16,07 особи.

 

Основними завданнями Центру дитячої та юнацької творчості є: формування всебічно розвиненої дієвої творчої особистості, реалізація духовного і творчого потенціалу дитини, розвиток і підтримка юних талантів, задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні, пропаганда здорового способу життя, формування національної самосвідомості, поваги до загальнолюдських цінностей.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

гуртків І (початкового рівня)

ЦДЮТ Мошнівіської сільської ради Черкаського району Черкакської області

2021 – 2022 н.р. (станом на 01.09.2021)

 

 

п/п

 

 

Назва гуртка

Вік вихованців

(6 -7 р.)

рік

навчання

 

(в роках)

Кільк.

годин на ти-

ждень

Всього

годин

На

рік

Місце проведення

Занять

1. П Т М 6-7 І-й рік 4 144 Мошнівський

ЗЗСО

2. П Т М 6-7 І-й рік 4 144 Мошнівський

ЗЗСО

3. Оригамі 6-7 І-й рік 4 144 Яснозірський

ЗЗСО

4. Оригамі 6-7 І-й рік 4 144 Яснозірський

ЗЗСО

5. Ізостудія  «Весела палітра» 6 – 8 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ
6. Акомпаніатор 6 Тубільцівсь- кий ЗЗСО
Всього 28

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

гуртків ІІ (основного рівня)

ЦДЮТ Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкакської області

2021 – 2022 н.р. (станом на 01.09.2021)

 

 

п/п

 

 

Назва гуртка

Вік вихованців

(6-16 р.)

Термін

навчання

 

 

Кільк.

годин на тиж-день

Всьо-го

годин

на

рік

Місце проведення

занять

1 Історична реконструкція 9 – 15 І-й рік 6 216 Софіївка

БК

2 Туристів-фотографів  10 – 16 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ
3 Конструюван-

ня повітряних зміїв

10- 14 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ

 

4 Юні етнографи 11-15 І-й рік 6 216 Тубільцівсь- кий ЗЗСО
5 Юні екологи 8-11 ІІ-й рік 6 216 Тубільцівсь- кий ЗЗСО
6 Паперопластика  7-8 І-й рік 4 144 Мошни

ЗОШ

7 ПТМ 7-10 І- рік 6 216 Шелепусь -кий ЗЗСО
8 Оригамі 7-14 І-й рік 6 216 Шелепусь -кий ЗЗСО
9 Паперопластика 9-16 І-й рік 6 216 Шелепусь -кий ЗЗСО
10 Народних

промислів

7-12 І-й рік 6 216 Софіївка

БК

11 Д П М 10-14 І-й рік 6 216 Софіївка

БК

12 Паперопластика  7 – 8 І-й рік 4 144 Мошнівсь- кий ЗЗСО
13 Виготовлення сувенірів 10 – 15 І-й рік 4 144 Мошнівсь- кий ЗЗСО
14 ПТМ 9 – 10 ІІ-й рік 4 144 Мошнівсь- кий ЗЗСО

 

15 Фото 10- 16 І-й рік 6 216 Софіївка

БК

16 Пластика 9- 12 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ

 

17 Пластика 10- 15 ІІ-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ
18

Оригамі

7-11 ІІ-й рік 4 144 Яснозірсь -кий ЗЗСО

 

 

19 Танцювальний «Веселка» 7-8 І-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ЗЗСО
20 Танцювальний «Веселка» 9-10 ІІ-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ЗЗСО
21 Танцювальний «Веселка» 11-16 ІІІ-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ЗЗСО
22 Літературно-творче об’єднання «Айстра» 7-8 І-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ЗЗСО
23 Літературно-творче об’єднання «Айстра» 8-10 ІІ-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ЗЗСО
24 Літературно-творче об’єднання «Айстра» 11-15 ІІІ-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ЗЗСО

 

25 Фольклорний ансамбль
«Тубіляночка»
10-12 І-й рік 6 216 Тубільцівсь- кий ЗЗСО
26 Ізостудія  «Весела палітра» 9 – 10 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ
27 Танцювальний «Батман» 8-11 І-й рік 4 144 Яснозірсь -кий ЗЗСО

 

28 Танцювальний «Батман» 13-16 ІІ-й рік 5 180 Яснозірсь -кий ЗЗСО

 

29 Ізостудія «Весела палітра» 11 – 15  

ІІ-й рік

6 216 Мошни ЦДЮТ
30 Духових інструментів 11 – 16 ІІ-й рік 9 324 Мошни БК
31 Гончарства 9 – 16  

І-й рік

6 216 Мошни ЦДЮТ
32 «Яскраві барви» 7 – 10 І-й рік 6 216 Степанки БК
33 «Яскраві барви» 7 – 11 І-й рік 6 216 Хацьки БК
34 «Яскраві барви» 11 – 14 ІІ-й рік 6 216 Степанки БК
35 Художня оброб- ка деревини 9-15 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ
36 Сувенір 6-7 І-й рік 6 216 Будищенсь- кий ЗЗСО
37 Сувенір 7-9 ІІ-й рік 6 216 Будищенсь- кий ЗЗСО
38 Майстерня мякої іграшки 8-11 І-й рік 6 216 Будищенсь- кий ЗЗСО
Вакансія 6
Всього 224

 

Директор                                         М.М.Якименко

 

 

 

 

З   В   І   Т

Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області

(станом на 01 січня  2022 року)

Подають Термін подання Форма 1-ПЗ (освіта)
Позашкільні навчальні заклади сфери освіти незалежно від форми власності –

органу управління освітою за місцезнаходженням

не пізніше

20 січня

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН

12 липня 2017 року № 1016

(за погодженням з Держстатом України)

Респондент:

Найменування    Центр дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкського району Черкаської області

Місцезнаходження 19615 Черкаська область, Черкаський район, с.Мошни, вул. Спасо–Преображенська , 14а

Тип місцевості      2 – сільська місцевість

Тип та код типу закладу    Центр дитячої та юнацької творчості, 04

Форма власності                Комунальна

 

Рівень бюджету

                                    

 

Розділ І. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання

 ЦДЮТ Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області

Кількість Кількість вихо- З З гр.1 – кіль- З гр.2 – кількість З них
ряд- гуртків, груп ванців, учнів, них кість гуртків, вихованців, учнів, кіль-
ка  та інших слухачів у гурт- кіль- груп та інших слухачів у гуртках, кість
Напрями діяльності творчих ках, групах та кість творчих об’єд-  групах та інших дівчат,
 об’єднань, інших творчих дів- нань, які пра- творчих об’єднан- осіб
од. об’єднаннях, чат, цюють за кошти нях, які працюють
осіб осіб батьків,  од. за кошти батьків,
осіб
А Б 1 2 3 4 5 6
Усі напрями діяльності (сума даних 01 43 691 419
   рядків 02 – 12)
у тому числі:
  науково-технічний 02 30 489 283
  еколого-натуралістичний 03 2 30 24
  туристсько-краєзнавчий 04 1 15 8
  фізкультурно-спортивний або

спортивний

 

05

  художньо-естетичний 06 7 112 73
    дослідницько-експериментальний 07
  військово-патріотичний 08
  соціально-реабілітаційний 09
  гуманітарний 10 3 45 31
  бібліотечно-бібліографічний 11
  оздоровчий 12

З рядка 01 графи 2:

кількість вихованців, учнів, слухачів з особливими освітніми потребами  (13) – 3 ,

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (14) –  2 ,

кількість дітей з малозабезпечених сімей (15)  59

Кількість філій позашкільного навчального закладу, од. (16) –  10

З рядка 01 графи 1: кількість гуртків, груп та інших  творчих об’єднань у філіях позашкільного навчального закладу, од. (17)  – 35

З рядка 01 графи 2: кількість вихованців, учнів, слухачів у філіях позашкільного навчального закладу  (18)  – 565

Кількість наукових товариств учнів, що функціонують у закладі, од. (19)__0___ , кількість учнів у наукових товариствах (20) ___0___

Кількість заходів, проведених позашкільним навчальним закладом (експедицій, зборів, змагань, зльотів, походів, конференцій, конкурсів, турнірів, концертів та інших, передбачених статутом закладу), од. (21) 41, з них проведених за кошти бюджету, од. (22) _8

Кількість дітей, залучених до проведених заходів, осіб (23) 1203 , з них кількість дітей, залучених до заходів, проведених за кошти бюджету (24) 42

 

 

2

Розділ ІІ. Кількість і склад педагогічних працівників ЦДЮТ Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області

 

Кількість працівників, усього, осіб З них З графи 1 –кількість

пенсіо-нерів,

осіб

 

З графи 1 – кількість працівників, які мають стаж педагогічної роботи Кількість

зайнятих

ставок,

од.

жінки працівники з освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою)
спеціаліст

або магістр

(повна вища освіта)

бакалавр

(базова вища освіта)

молодший спеціаліст

(неповна вища освіта)

середня загальна освіта
ряд- до 3

років

від 3 до 10

років

від 10

до 20

років

більше

20

років

ка
усього у т.ч. педагогічна
А Б 1 2         3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Педагогічні працівники (без керівників закладів і сумісників) (сума даних рядків 02-04) 1
01 14 9 8 1 4 10 1 2 1 10 12.39
   у тому числі
   керівники гуртків, секцій та інших 11 8 5 1 4 1 7 1 2 8 10.14
02
   методисти 03 2 1 2 2 2 1.25
   інші педагогічні працівники 04 1 1 1 1 1
      з них
      практичні психологи 05
      соціальні педагоги 06
Директори закладів 07 1        1 1 1 1
Заступники директорів закладів 08 1        1 1 1 0,5

Усі педагогічні працівники, які мають основну роботу в закладах (сума даних рядків 01, 07, 08)

09 16 9 10 1 4 1 12 1 2 1 12 13.89
   з них віком
   до 30 років 10
   31 – 40 років 11 1 1 1 1 1.0
   41 – 50 років 12 2 1 1 1 1 1 2.25
   51 – 55 років 13 3 3 1 2 3      3 2.5
   понад 55 років 14 10 4 7 1 1 1 9 1 1 8 8.14
З рядка 09 –педагогічні працівники у сільській місцевості 15 16 9 10 1 4 1 12 1 2 1 12 13.89
Крім того, педагогічні працівники, прийняті

на роботу за сумісництвом (сума даних рядків 17-19)

 

16

4 2 3 1 1
   з них
   керівники гуртків, секцій та інших організаційних 4 2 3         1 1
   форм роботи 17
   методисти 18
   інші педагогічні працівники 19
З рядка 16

педагогічні працівники в сільській місцевості

 

20

4 2 3 1 1
спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу (включаючи сумісників)  

21

   з них спеціалісти в сільській місцевості 22

 

 

        3

Розділ ІІІ. Віковий склад вихованців, учнів, слухачів за напрямами діяльності

ЦДЮТ Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області

рядка

Кількість вихованців, учнів, слухачів –усього

(сума даних граф 2-14)

У тому числі особи, яким виповнилося
6 років

і менше

7

років

8

років

9

років

10 років 11 років 12 років 13 років 14 років 15 років 16 років 17 років 18 років і більше
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Вихованці, учні, слухачі у гуртках, групах, творчих об’єднаннях (сума даних рядків 02 – 12) 01 691 76 103 68 68 75 56 71 61 54 36 23
у тому числі за напрямами діяльності гуртків, груп, творчих об’єднань:
науково-технічний 02 489 68 81 47 50 57 38 55 34 27 17 15
еколого-натуралістичний 03 30 4 3 2 6 3 6 3 2 1
туристсько-краєзнавчий 04 15 4 7 4
фізкультурно-спортивний або спортивний  

05

художньо-естетичний 06 112 8 12 10 9 9 10 12 12 11 12 7
дослідницько- експериментальний 07
військово-патріотичний 08
соціально-реабілітаційний 09
гуманітарний 10 45 10 7 6 7 2 1 5 6 1
бібліотечно-бібліографічний 11
оздоровчий 12
З рядка 01 – дівчат 13 419 53 67 38 35 48 35 38 41 35 17 12

 

Розділ ІV. Матеріально-технічна база ЦДЮТ Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області

рядка

рядка

Загальна площа всіх приміщень, м2 01 350 метеорологічна станція 19 0
   у тому числі здана в оренду 02 стадіон 20 1
Крім того, орендована площа, м2 03 планетарій 21 0
З рядків 01 і 03 – площа приміщень для занять гуртків,

груп та інших творчих об’єднань, м2

04 300 навчальні судна та маломірні плавзасоби 22 0
автобуси 23 0
Приміщення та споруди, що є у закладі (потрібне  позначити 1- так, 0 – ні) легкові автомобілі 24 0
  глядацька (лекційна) зала 05 1 вантажні автомобілі 25 0
  спортивна зала 06 0 сільськогосподарські машини 26 0
  хореографічна зала 07 0 комп’ютерний клас 27 0
  бібліотека 08 0 науково-дослідницька лабораторія 28 0
  стаціонарний басейн 09 0 фотостудія 29 1
  майстерня 10 1 стартовий місток для запуску моделей суден 30 0
  теплиця 11 0 Кількість окремих будівель, в яких працюють
  обсерваторія 12 0 гуртки, групи, інші творчі об’єднання, од. 31 1
  музей 13 0    з них
  навчально-дослідний тваринницький комплекс 14 0    потребують капітального ремонту 32
  пасіка 15 0    перебувають в аварійному стані 33
  кордодром з боксами 16 0 Кількість поверхів в основній будівлі закладу 34 1
  картодром з боксами 17 0 Поверх, до якого є безперешкодний доступ для

дітей з особливими освітніми потребами

35 1
  навчально-дослідна земельна ділянка 18 0

____________________________________________         _______________________________________________________

(місце підпису керівника (власника) та/або осіб,                                                               М.М.Якименко                              (П.І.Б.)

відповідальних за заповнення форм звітності)

____________________________________________        

Телефон__(0472)  30-21-31    0968779720?   0936919058    Факс _______________

 

_______________   Електронна пошта  [email protected]

 

 

 

Залишити відповідь