Звіт про використання коштів за І півріччя

Звіт за І півріччя 2018 р

Звіт
про використання коштів
за І півріччя 2018 року
Черкаською районною станцією юних техніків Черкаської районної ради Черкаської області Черкаської районної ради Черкаської обл.
Показники КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд (харчування ) Спеціальний фонд (гранти та дарунки
Затверджено на звітний  рік (зі змінами) Касові видатки за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період Касові видатки за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний  період Касові видатки за звітний період (рік)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом видатків Х 1315306.00 1107852.74 Х Х Х Х
Поточні видатки 2000 32927.00 16988.72 Х Х Х Х
Оплата праці 2111 1053227.00 896323.99 Х Х Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 219152.00 194541.03 Х Х Х Х
Використання товарів і послуг 2200 25127.00 22579.30 Х Х Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 15100.00 10558.44 Х Х Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0.00 0.00 Х Х Х Х
Продукти харчування 2230 0.00 0.00 Х Х Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 10203.00 3798.77 Х Х Х Х
Видатки на відрядження 2250 5215.00 4613.91 Х Х Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 4609.00 3608.28 Х Х Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата електроенергії 2273 3609.00 3608.28 Х Х Х Х
  Оплата природного газу 2274 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 00.00 0.00 Х Х Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1000.00 0.00 Х Х Х Х
Інші виплати населенню 2730 0.00 0.00 Х Х Х Х
Інші поточні видатки 2800 7800.00 4408.32 Х Х Х Х
Капітальні видатки 3000 0.00 0.00 Х Х Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 0.00 0.00 Х Х Х Х

Залишити відповідь