Звіт про використання коштів у 2019 р

Звіт
про використання коштів
за 2019 рік
Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості
Показники КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд (харчування ) Спеціальний фонд (гранти та дарунки
Затверджено на звітний  рік (зі змінами) Касові видатки за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період Касові видатки за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний  період Касові видатки за звітний період (рік)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом видатків Х 3699386.00 3666176.89 Х Х Х Х
Поточні видатки 2000 Х Х Х Х
Оплата праці 2111 2921377 2908168.76 Х Х Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 624911 619361.49 Х Х Х Х
Використання товарів і послуг 2200 Х Х Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 18 400,00 18397.38 Х Х Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0.00 0.00 Х Х Х Х
Продукти харчування 2230 0.00 0.00 Х Х Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 16 480,00 16361.19 Х Х Х Х
Видатки на відрядження 2250 10 000,00 9977.76 Х Х Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 Х Х Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата електроенергії 2273 13 261,00 8 674.46 Х Х Х Х
  Оплата природного газу 2274 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 77 937,00 77 937,00 Х Х Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 100,00 1085.48 Х Х Х Х
Інші виплати населенню 2730 Х Х Х Х
Інші поточні видатки 2800 15 920,00 6 213.37 Х Х Х Х
Капітальні видатки 3000 Х Х Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 Х Х Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 0.00 0.00 Х Х Х Х

Залишити відповідь