Звіт про використані кошти за ІІІ-й квартал 2020

Звіт
про використання коштів
за 9 місяців 2020 року
Черкаський районний центр дитячої та юнацької творчості
Показники КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд (харчування ) Спеціальний фонд (гранти та дарунки
Затверджено на звітний  рік (зі змінами) Касові видатки за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період Касові видатки за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний  період Касові видатки за звітний період (рік)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом видатків Х 3 092 420 2 979 795.21 Х Х Х Х
Поточні видатки 2000 Х Х Х Х
Оплата праці 2110 2457458 2393194,27 Х Х Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 529215 510398,65 Х Х Х Х
Використання товарів і послуг 2200 162738.81 92444.89 Х Х Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 7400 6497,5 Х Х Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0.00 0.00 Х Х Х Х
Продукти харчування 2230 0.00 0.00 Х Х Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 17856 9544,68 Х Х Х Х
Видатки на відрядження 2250 8000 2140 Х Х Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 Х Х Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата електроенергії 2273 8779 4940,71 Х Х Х Х
  Оплата природного газу 2274 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 51792 51792 Х Х Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1600 514,94 Х Х Х Х
Інші виплати населенню 2730 0.00 0.00 Х Х Х Х
Інші поточні видатки 2800 10320 772,46 Х Х Х Х
Капітальні видатки 3000 0.00 0.00 Х Х Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 0.00 0.00 Х Х Х Х

Залишити відповідь