Фінансовий звіт за 2020 рік

Звіт
про використання коштів
за 2021 рік
Черкаський районний центр дитячої та юнацької творчості
Показники КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд (харчування ) Спеціальний фонд (гранти та дарунки
Затверджено на звітний  рік (зі змінами) Касові видатки за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період Касові видатки за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний  період Касові видатки за звітний період (рік)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом видатків Х 4 204 489,00 4 131 177,1700 Х Х Х Х
Поточні видатки 2000 Х Х Х Х
Оплата праці 2110 3344138,00 3 344 123,0800 Х Х Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 718790,00 702 423,5400 Х Х Х Х
Використання товарів і послуг 2200 162738.81 92444.89 Х Х Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 7400,00 7 399,5000 Х Х Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0.00 0.00 Х Х Х Х
Продукти харчування 2230 0.00 0.00 Х Х Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 19601,00 12 644,7000 Х Х Х Х
Видатки на відрядження 2250 10000,00 2 560,0000 Х Х Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 Х Х Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата електроенергії 2273 12640,00 8 316,8000 Х Х Х Х
  Оплата природного газу 2274 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 80000,00 51 792,0000 Х Х Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1600,00 785,4800 Х Х Х Х
Інші виплати населенню 2730 0.00 0.00 Х Х Х Х
Інші поточні видатки 2800 10320,00 1 132,0700 Х Х Х Х
Капітальні видатки 3000 0.00 0.00 Х Х Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 0.00 0.00 Х Х Х Х

Залишити відповідь