Звіт за використання коштів у 2018 році

Звіт
про використання коштів
за 2018 рік
Черкаської районної станції юних техніків черкаської районної ради Черкаської області Черкаської районної ради Черкаської обл.
Показники КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд (харчування ) Спеціальний фонд (гранти та дарунки
Затверджено на звітний  рік (зі змінами) Касові видатки за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період Касові видатки за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний  період Касові видатки за звітний період (рік)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом видатків Х 2322424.00 2313480.66 Х Х Х Х
Поточні видатки 2000 Х Х Х Х
Оплата праці 2111 1789200.00 1789182.09 Х Х Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 398900.00 398867.16 Х Х Х Х
Використання товарів і послуг 2200 Х Х Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 24 800,00 24 078,26 Х Х Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0.00 0.00 Х Х Х Х
Продукти харчування 2230 0.00 0.00 Х Х Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 11 915,00 8 351,64 Х Х Х Х
Видатки на відрядження 2250 11 053,00 9 581,80 Х Х Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 Х Х Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата електроенергії 2273 7 582,00 7 580,19 Х Х Х Х
  Оплата природного газу 2274 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 71 920,00 70 432,00 Х Х Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 000,00 0.00 Х Х Х Х
Інші виплати населенню 2730 854,00 854,00 Х Х Х Х
Інші поточні видатки 2800 5 200,00 4 553,52 Х Х Х Х
Капітальні видатки 3000 50 000,00 49 194,00 Х Х Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 50 000,00 49 194,00 Х Х Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0.00 0.00 Х Х Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 0.00 0.00 Х Х Х Х

Залишити відповідь