Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Атестаційним комісіям   Натисніть  і перейдіть за посиланням, яке висвітлиться

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇКОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

вул. Бидгощська, 38/1, м.Черкаси, 18003, тел./факс 64-21-78

web: http://oipopp.ed-sp.net , e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 02139133

 

Від 14.01.2020 № 14 /01-19

Керівникам органів управління освітою

міськвиконкомів, райдержадміністрацій,

об’єднаних територіальних громад,

завідувачам методичних служб області,

керівникам закладів освіти області

 

Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019р. № 800 «Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133) починаючи з січня 2020 року педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

При цьому у п.14 Постанови зазначено, що кожен педагогічний і науково-педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію обсягом не менше 30 годин.

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу освіти на певний рік, що у 2020 році рекомендуємо сформувати та затвердити таким чином:

  1. Протягом 15 календарних днів (з 16 по 31 січня 2020р.) кожен педагогічний працівник, має визначитись із конкретними формами, видами, напрямами, суб’єктами надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації та до 01 лютого 2020р. подати адміністрації свого закладу освіти індивідуальний план свого професійного розвитку на 2020 рік як пропозицію до річного плану підвищення кваліфікації закладу освіти. У цей період серед педагогічних працівників важливо організувати роз’яснювальну роботу щодо правових засад вибору педагогами того чи іншого суб’єкта надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації, а також надавати педагогам індивідуальні консультативні послуги, рекомендації та поради щодо конкретного змісту та форм підвищення кваліфікації.
  2. Керівництво закладу освіти згідно із п.18 Постанови упродовж лютого 2020р. на основі пропозицій педагогічних працівників формує річний план підвищення кваліфікації на 2020 рік та організовує розгляд його педагогічною радою. За результатами розгляду педагогічна рада закладу освіти до 01 березня 2020 року має затвердити річний план підвищення кваліфікації, а керівник закладу освіти відповідно до п.32 Постанови повинен обов’язково укласти договір із суб’єктом (суб’єктами) підвищення кваліфікації.

Принагідно нагадуємо, що комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» є суб’єктом підвищення кваліфікації та має безстрокову ліцензію МОН України на підвищення кваліфікації, а документи (свідоцтва, сертифікати), що видані інститутом за результатами підвищення кваліфікації у нашому закладі,  згідно п.24 Постанови не потребують окремого визнання чи підтвердження. До того ж дія Договорів, які заклади та установи освіти області уклали з інститутом у 2019 році, пролонговується на 2020 рік, якщо жодна із сторін не заявила про бажання припинити його дію. Ми також пропонуємо укласти Договори про надання послуг із підвищення кваліфікації тим закладам освіти, які з тих чи інших причин не зробили це у 2019 році.

Діяльність науково-педагогічного колективу інституту має на меті не лише надання якісних послуг з підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогів області, а й підготовку їх до успішної атестації та сертифікації.

На сайті інституту у розділі «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників» ( https://sites.google.com/view/choipoppkursy/ ) розміщено  чотири основних пропозиції нашого інституту, якими можуть скористатись педагогічні працівники області для власного професійного розвитку у 2020 році.

Пропозиція №1.  З огляду на те, що у 2020 календарному році практично не змінився обсяг фінансування діяльності інституту, ми пропонуємо  курси підвищення кваліфікації: очна форма – 90 годин; очно-дистанційна форма – 120 годин; тематичні експрес-курси за очною формою. Навчання на таких курсах є безоплатним для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, а також спеціальних, санаторних, мистецьких і спортивних закладів освіти.

Замовлення від органів управління освітою районів/міст/ОТГ області   на цю форму підвищення кваліфікації, формування навчальних груп і складання графіку проведення атестаційних, тематичних та експрес-курсів підвищення кваліфікації здійснено у листопаді-грудні 2019 року.

Наразі оновлено зміст таких курсів: посилено модульний принцип реалізації програми підвищення кваліфікації (забезпечити повноцінне формування фахової, загальнопедагогічної та психолого-педагогічної компетентності педагогів завдяки цілісному опануванню конкретної методики чи технології).

Керівники, заступники керівника  закладу загальної середньої освіти,  керівники філії повинні проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації відповідно до займаної посади. У наступні 3 роки цим педагогічним працівникам надається право пройти безкоштовно за дистанційною формою курси підвищення кваліфікації з фаху (тобто предмету, який вони викладають).

Вчителі закладів загальної середньої освіти, які викладають 2 або 3 предмети, спочатку повинні проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації за основним предметом. У наступні 3 роки цим учителям надається право пройти безкоштовно за дистанційною формою курси підвищення кваліфікації з інших предметів, який вони викладають).

Пропозиція №2  – короткотривалі (6-8 годин) курси за вибором педагогів (як в очній формі, яка проводиться як на базі інституту, так і на базі закладу освіти). Алгоритм замовлення такої послуги всім відомий, на сьогодні значна кількість закладів освіти області вже скористалась нею. Зареєструвати замовлення на таку послугу на нашому сайті у розділі «Спеціальні курси за вибором педагогів(очна форма 6-8 годин)» мають право:

– директор (заступник директора) закладу освіти за умови участі у заході не менше 20 та не більше 35 педагогів ЗЗСО;

– методист методичної служби району/міста/ОТГ, який бере відповідальність за організацію заходу для педагогічних працівників того чи іншого фаху (наприклад, для вчителів математики закладів освіти району). Кількість учасників також  не менше 20 та не більше 35 осіб.

         Виконати вимогу постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» щодо обов’язкового щорічного 30-годинного обсягу підвищення кваліфікації можна, замовивши 4 таких короткотривалих курси за вибором педагогів. Доки що це додаткова платна послуга за кошти закладів освіти або за кошти фізичних осіб, але коли до бюджетів закладів освіти надійдуть кошти на підвищення кваліфікації за принципом «гроші ходять за вчителем», ними можна буде оплатити цю послугу.

Пропозиція №3 – це 30-годинні курси за вибором педагогів за очно-дистанційною формою.

Це дуже вигідна пропозиція навіть для найвіддаленіших закладів освіти області, у яких буде не менше 20 (і не більше 35) педагогів, що виявлять бажання скористатись цією послугою.

Очна складова цих курсів (обсягом 16 або 14 годин) реалізується у канікулярний час або на базі інституту, або під час виїзду до закладу освіти (наприклад, 8 годин на березневих канікулах + 8 годин у червні; або 8 годин у серпні  + 6 годин на жовтневих канікулах; або 6+8 годин).

Дистанційна складова  цих курсів (14 або 16 годин) реалізується у міжканікулярний час. Таким чином, можна організувати обов’язкове щорічне 30-годинне підвищення кваліфікації педагогів практично на робочому місці.

Очна складова цих курсів доки що є додатковою платною послугою за кошти закладів освіти або за кошти фізичних осіб, але коли до бюджетів закладів освіти надійдуть кошти на підвищення кваліфікації за принципом «гроші ходять за вчителем», ними також можна буде оплатити цю послугу.

Навчання за дистанційною складовою  цих курсів є безкоштовним.

Зареєструвати замовлення на таку послугу на нашому сайті у розділі «Спеціальні курси за вибором педагогів (очно-дистанційна форма, 30 годин)» також мають право лише:

– директор (заступник директора) закладу освіти за умови участі у заході не менше 20 та не більше 25 педагогів ЗЗСО;

– методист методичної служби району/міста/ОТГ, який бере відповідальність за організацію заходу для педагогічних працівників того чи іншого фаху (наприклад, для вчителів математики закладів освіти району). Кількість учасників також  не менше 20 та не більше 35 осіб.

Пропозиція №4 – це комплекси сертифікаційних заходів за накопичувальною системою, які проводяться виключно на базі інституту, а тому пропонуються для педагогічних працівників закладів освіти, розташованих у недалекій відстані від інституту (м.Черкаси, м.Золотоноша, м.Сміла, Черкаського, Смілянського, Золотоніського, Чигиринського районів).  Цією послугою можуть скористатись також педагоги інших невіддалених регіонів області, для яких вчасно приїхати до інституту для участі у сертифікаційних заходах не є проблемою.

Окремий комплекс сертифікаційних заходів пропонується кожній окремій  категорії педагогічних працівників та містить перелік заходів з підвищення кваліфікації  обсягом загалом від 48 до 110 годин. Структурно комплекс складається із одноденних семінарів, практикумів, тренінгів, вебінарів, майстер-класів, педагогічних студій тощо. Кожен педагог обирає для себе заходи, які він відвідає упродовж березня-листопада 2020 року (обсяг обраних  30 годин на рік). Результати навчання за накопичувальною системою будуть підтверджені сертифікатом у грудні 2020 року.

Зареєструватись на підвищення кваліфікації за накопичувальною системою на нашому сайті у розділі «Реєстр комплексів сертифікаційних заходів із підвищення кваліфікації» має право лише сам педагогічний працівник.

Участь у сертифікаційних заходах безкоштовна (крім тренінгів Літньої школи професійного розвитку педагогів).

Списки педагогічних працівників, яким виданий документ (свідоцтво, сертифікат) про підвищення кваліфікації за висвітленими вище пропозиціями, починаючи з січня 2020р. оприлюднюється на сайті інституту у розділі «Реєстр виданих документів про підвищення кваліфікації».

Сподіваємось на плідну співпрацю та просимо поширити цю інформацію серед педагогічних працівників закладів освіти.

 

 

З повагою

ректор                                                    Н. М. Чепурна

 

 

 

 

 

 

Назаренко Г.А.

097-8194178

 

 

 

 

Залишити відповідь