Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах області у 2015-2016 навчальному році

Методичні рекомендації
до організації навчально-виховного процесу
у позашкільних навчальних закладах області
у 2015-2016 навчальному році

Характерною рисою сучасного соціально-економічного розвитку України є процеси, що сприяють реалізації стратегічного курсу держави на європейську інтеграцію. В цих умовах реформування сучасної національної системи освіти і наближення її до європейських стандартів, профільні позашкільні навчальні заклади стають невід’ємним компонентом освітньої структури, який сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості школяра в позаурочний час, його соціальній адаптації та самореалізації в суспільстві. У зв’язку з цим в навчальних закладах системи позашкільної освіти повинні створюватися умови для самовираження учнів у різних видах навчальної та творчої діяльності, розкриття їх здібностей, нахилів та обдарованості. Основним орієнтиром у сучасній освіті є запит на самостійну творчу, допитливу, здорову особистість. Виховання такої особистості має забезпечувати уся система освіти на всіх її організаційних ланках «Родина – дошкільний навчальний заклад – школа – позашкільний навчальний заклад – професійно-технічні – вищі навчальні заклади та інші соціальні інститути». Сьогодні, як ніколи, гостро стоїть питання збереження позашкільної освіти як основної ланки у забезпечення змістовного педагогічно керованого дозвілля дітей. Адже саме у позашкільному педагогічному процесі, який базується на багаторічних традиціях цікавого, емоційно забарвленого, активного спілкування, відбувається залучення дитини до соціальної групи, яка допомагає засвоїти важливі зразки позитивної поведінки. Найбільш ефективно здійснюється процес соціалізації, який заснований на спільній творчій діяльності. Саме у соціально-педагогічному процесі позашкільного навчального закладу створюються умови, що сприяють засвоєнню дитиною напрацьованих суспільних норм, цінностей, стереотипів і стимулюють її до творчої самореалізації. Особливістю позашкільної освіти є те, що вона орієнтована на запити сімей, дітей та молоді зокрема, соціуму в цілому. Потреба у творчому розвитку дитини зумовлена темпами розвитку суспільства в цілому Позашкільні навчальні заклади все більше приваблюють батьків та дітей своєю доступністю, можливістю грамотно, своєчасно сформувати життєву компетенцію дитини, що сприятиме її ствердженню в креативному позашкільному мікросоціумі. Навіть у підготовці до школи батьки відчувають необхідність у розширенні навчально-розвивального середовища за рахунок закладів позашкільної освіти, де дітям цікаво,комфортно, весело. А тому, колективам позашкільних навчальних закладів потрібно робити все, щоб максимально забезпечити педагогічно кероване дозвілля у своєму регіоні, створити такі умови роботи для педагогічних працівників та вихованців, щоб без закладу позашкільної освіти не проходив жоден захід у регіоні. Як свідчать матеріали надіслані на Інтернет-конференцію з проблеми «Досвід діяльності закладів позашкільної освіти з патріотичного виховання» всі заклади проводять системну роботу з означеного питання і на сьогодні стали справжніми центрами патріотичного виховання у своїх регіонах. Велику кількість доброчинних справ, благодійних концертів, акцій проведено саме позашкільними навчальними закладами, і можна з впевненістю говорити, що освіта, яку здобувають 52 290 дітей або 50 % учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 3 107 гуртках у області не може бути не потрібною. Проте, ще не зовсім всі питання проблемні зняті у позашкіллі. Залишаються актуальними питання підготовки підростаючого поколінні до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей. Перетворення сучасної цивілізації в інформаційне суспільство актуалізує проблему формування інформаційної компетентності особистості, яка стає визначальним чинником ефективності її трудової діяльності і повсякденного життя. Стрімке збільшення обсягів інформації у світі та обмеження можливостей їх засвоєння людиною – головна суперечність сучасної освіти, яка спонукає педагога навчити учнів орієнтуватися у морі інформації, до якої дає доступ Інтернет.: необхідно критично підходити до інформації, аналізувати її і творчо використовувати, особливо у середовищі позашкілля, яка в майбутньому забезпечить можливість вихованцю навчатися протягом усього життя та успішно реалізувати свої здібності і професійній сфері. Інформатизація освіти відбувається за допомогою цілого комплексу заходів, пов’язаних із перетворенням педагогічних процесів на основі впровадження в навчання інформаційних технологій. Мова йде і про очно-дистанційну систему навчання педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів при Черкаському ОІПОПП. І, зважаючи на сьогоднішні виклики суспільства у питаннях з позашкільною освітою, така форма підвищення кваліфікації стане все більш актуальною. Слухачі курсів опанували нову форму спілкування та отримання знань – вебінар, що дасть можливість в майбутньому зекономити кошти при проведенні обласних заходів. А тому в наступному році проведення вебінарів буде більш поширеним. Але використання Інтернет-мережі необхідно не лише у навчання вихованцям позашкільних навчальних закладів, а й у пропагуванні результатів роботи педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів. Протягом 2014-2015 року проходив всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка». Переможцями обласного етапу стали:
у номінації керівник гуртка хореографічного мистецтва І місце Сухенко В.П.,керівник Народного зразкового колективу сучасного танцю «Вікторія» Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру Черкаської міської ради, ІІ місце Величко І.І., керівника гуртка «Барви» Черкаського районного будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської районної ради, ІІІ місце Дубик В.І., керівник хореографічного гуртка Тальнівського районного будинку дітей та юнацтва Тальнівської районної ради.
у номінації вокал
І місце Бородій І.О., керівник гуртка Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради;
ІІ місце керівник вокального гуртка
ІІІ місце керівник Зразкової студії вокального мистецтва «Браво» Центру дитячої та юнацької творчості м. Черкаси Черкаської міської ради
У номінації циркове, театральне мистецтво – Роговенко Т.В., керівник гуртка акробатики та музичної ритміки дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки «Олімп» Уманської районної ради.
Конкурс проходив у заочній формі. Матеріали зазначених керівників гуртків були розміщені на сайтах і голосування відбувалось в Інтернет-режимі. Як свідчать результати конкурсу, наші керівники гуртків не ввійшли у число переможців конкурсу. А тому, бажаючим взяти участь у конкурсі в наступному році, необхідно звернути увагу на створення власного потужного сайту, щоб мати можливість розмістити опис досвіду роботи та відео зі своїх занять за посиланням на одну адресу. У наступному році наш чекає продовження зазначеного конкурсу у номінаціях: керівник гуртка еколого-натуралістичного, декоративно-ужиткового , художньо-естетичного мистецтва. Роботу з питання створення сайтів позашкільних навчальних закладів необхідно продовжувати, хоча звичайно зрозуміло, що така робота потребує додаткового фінансування.
На сьогоднішній день постає питання і міжнародної співпраці позашкільних навчальних закладів області. Педагогічним колективам варто пропонувати свої послуги, ділитись своїм досвідом з іншими країнами. Взяти до прикладу Золотоніський районний будинок дитячої та юнацької творчості, який бере участь в україно-польському проекті, про який мова йшла на обласному семінарі педагогічних працівників у травні цього року. Значна кількість колективів закладів позашкільної освіти виїздить за кордон, беручи участь у різноманітних конкурсах. Було б добре налагодити таку співпрацю на постійній основі і запрошувати до себе їхні колективи, пропагуючи тим самим своє національне мистецтво на міжнародній арені. Заслуговує на увагу досвід Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради в організації та проведенні всеукраїнського, а на сьогодні міжнародного фестивалю «Штурм», який проходив у м. Сміла, чи вперше проведений Чемпіонат світу з радіокерованих яхт, який відбувся в Черкасах, і яким учасники чемпіонату залишились надзвичайно задоволеними. Тому ми маємо бути усі зацікавлені в тому щоб пропагувати наше мистецтво і здобутки на міжнародному рівні, беручи участь у різного роду проектах та виграючи відповідні гранди. Нам є що запропонувати і показати іншим країнам, адже професіоналізм наших вихованців високо цінують за межами нашої країни, про це свідчать численні перемоги наших колективів у різного роду міжнародних конкурсах.
Окремо варто зупинитись на виставці «Освіта Черкащини 2015». Велика кількість робіт, які надійшли на виставку від закладів позашкільної освіти заслуговує на похвалу. Серед переможців цього року 15 педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів: Шитко М.К., заступник директора КПНЗ «Клуб юних моряків з флотилією» Черкаської міської ради, Остапенко Л.С., завідувач інформаційно-методичного відділу ЦДЮТ м. Черкаси, Байда О.С., методист ЦДЮТ, Вакула А.С., методист ЦДЮТ, Босецька В.О., керівник гуртка, Арчибасова Т.Ю., завідувач методичного відділу Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради, Нераденко Т.М., методист комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради, Чмига Т.І., директор Тальнівського районного будинку дітей та юнацтва Тальнівської районної ради, Строкань В.М., керівник гуртка Золотоніської станції юних техніків Золотоніської міської ради, Македон Н.А., культорганізатор Чорнобаївського районного центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної ради , Олійниченко Т.П., директор Маньківського районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді, Кріт Ю.М. методист Черкаського обласного центру туризму краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради, Дорошенко Т.В., директор Канівського міського центру туризму, Перебийніс Л.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Канівського центру туризму. Результати виставки свідчать про зростання методичної компетентності педагогічних працівників позашкілля, бажання навчатись та змінюватись, створювати новий продукт навчальної діяльності у сфері позашкільної освіти та відповідати сучасним викликам.
Отже, розвиток сучасної освіти вимагає змін у роботі позашкільного закладу. Головною умовою яких має стати інноваційне поле діяльності закладу як центру позакласної роботи в регіоні та створення колективу компетентних та творчих педагогів. Ефективне досягнення цих цілей має забезпечуватись врахуванням специфіки навчально-виховної діяльності позашкільного закладу у регіоні, у добровільному і цілеспрямованому використанні дитиною свого вільного часу для найповнішого розвитку своїх можливостей, на врахуванні педагогами інтересів і бажань дитини. Наступною ланкою у вирішенні цих завдань є застосування педагогічного впливу у напрямі психолого-педагогічної допомоги дитині, що дасть змогу їй отримувати задоволення від активних форм організації вільного часу. На сьогоднішній день необхідно подолати протиріччя між розумінням дітьми свого вільного часу, як відпочинку і діяльністю позашкільного навчального закладу, як організаційної структури сучасного інституту дозвілля. Саме тому, діяльність позашкільних закладів і організація діяльності дитини у його стінах є альтернативою їхнього неорганізованого дозвілля. Тим самим актуалізується проблема визначення місця і ролі позашкільної освіти і виховання у сучасній національній освітній системі, у межах якої позашкільні заклади поряд з іншими навчальними закладами мають складати цілісну освітньо-виховну систему України в межах єдиного соціокультурного простору держави.
Література:
1. Стратегії інноваційного розвитку позашкільної освіти в Україні.. Тези доповідей: [збірник матеріалів/ за заг. ред. доктора пед.наук В.В.Вербицького]. – Київ, «НЕНЦ», 2013. – 286с.
2.

Залишити відповідь